West Betuwe verruimt subsidieafspraken voor herdenkingsactiviteiten

7 apr 2020
De gemeente West Betuwe heeft besloten de subsidieafspraken voor de organisatie van tal van herdenkingsactiviteiten te verlengen tot en met 31 mei 2021. Zij volgt hiermee de een soortgelijk besluit van de provincie Gelderland.

Veel animo voor organiseren herdenkingsactiviteiten

Tot voor kort waren in veel West Betuwse kernen lokale organisatoren enthousiast en druk bezig met de voorbereiding van activiteiten voor viering en herdenking. Koningsdag, de Dodenherdenking op 4 mei en niet te vergeten de viering van75 jaar vrijheid. Inmiddels is duidelijk dat al deze activiteiten dit voorjaar niet door kunnen gaan. Dit in verband met de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus.

Het is nog niet zo lang geleden dat het gemeentebestuur inwoners, verenigingen en instellingen heeft opgeroepen uitgebreid stil te staan bij de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. Wethouder Rutger van Stappershoef: ‘Die oproep had een prachtig effect en resulteerde in een uitgebreid en gevarieerd programma ‘West Betuwe herdenkt 75 jaar vrijheid’. Bedoeling was dit programma via een huis-aan-huis te verspreiden bevrijdingskalender breed met alle inwoners te delen. Helaas, het liep anders.’

Subsidie

Voor het stimuleren en ondersteunen van lokale herdenkingsactiviteiten ontving de gemeente van de provincie Gelderland subsidie. West Betuwe voegde daar zelf nog een substantieel bedrag aan toe en het totale bedrag werd onder de organiserende verenigingen en instellingen verdeeld. Zou uitstel nu leiden tot afstel? Hoe dan om te gaan met de inmiddels al ontvangen subsidie? Aanvankelijk was overal de  teleurstelling groot, maar inmiddels is wel duidelijk, dat veruit de meeste organisaties het aanvankelijke enthousiasme terug hebben gevonden en op een later tijdstip alsnog flink gaan uitpakken. De provincie Gelderland heeft aangegeven, dat haar subsidie nog kan worden besteed tot en met 31 mei 2021.

Wethouder Rutger van Stappershoef: ‘West Betuwe sluit zich hier bij aan. Ik begreep de teleurstelling bij de vele besturen en vrijwilligers heel goed. Maanden van voorbereiding voor het op een mooie, unieke manier herdenken van 75 jaar vrijheid leken voor niets te zijn geweest. Door nu het provinciale standpunt te volgen en de subsidieafspraken wat op te rekken spreken we als gemeente opnieuw onze waardering voor al die inzet en betrokkenheid uit. Inmiddels hebben alle organisatoren hierover bericht ontvangen. Ook al wordt het wat later dit jaar of misschien zelfs pas voorjaar 2021, ik ben er van overtuigd dat we dan extra zullen genieten van het feit dat we al die mooie initiatieven met elkaar in vrijheid kunnen vieren.’