West Betuwe sluit wegen af in weekenden

17 apr 2020
De gemeente West Betuwe sluit tot juni elke zaterdag en zondag enkele wegen af. Veel inwoners en recreanten willen een tocht maken nu West Betuwe in bloei staat. Een aantal wegen is te smal om elkaar veilig te passeren. Daarom sluit de gemeente deze af voor gemotoriseerd en fietsverkeer.

Veel mensen maken in deze tijd een tocht langs de bloesem en de Linge. Sommige wegen zijn te smal om elkaar veilig te passeren. Daarom is ervoor gekozen een aantal locaties af te sluiten voor gemotoriseerd en fietsverkeer. Dat geldt tot juni elke zaterdag en zondag van 8.00 tot 20.00 uur. Het gaat om de volgende vijf wegen:

  • Heukelum: Appeldijk tussen de Koornwaard en de oude kern
  • Acquoy: Lingedijk tussen de Achterweg en Nieuwesteeg
  • Rhenoy: Lingedijk tussen de Middenstraat en Dorpsstraat
  • Rumpt: Dorpsdijk tussen de Raadsteeg en Veerweg
  • Beesd: Notendijk bij de Mariënwaerdt

Andere dagen, andere wegen

De gemeente ontving diverse verzoeken van inwoners om de wegen ook op andere dagen te sluiten. Of om ook andere wegen af te sluiten. Het besluit is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Op het moment is de voorzitter het bevoegd gezag. Het gaat om een maatregel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is niet mogelijk deze wegen op andere dagen af te sluiten. Ook is het niet mogelijk andere wegen af te sluiten.

Hekken en handhaving

Op bovenstaande locaties staan hekken en borden. Deze zetten medewerkers van de gemeente in het weekend neer. Het is niet toegestaan dat inwoners zelf de hekken en borden verplaatsen. Daarom hangt er een slot om. In de weekenden zijn verkeersregelaars aanwezig bij de afsluitingen. De BOA’s en de politie houden de situatie in de gaten. Waar nodig treden zij handhavend op.