West Betuwe licht ontstane beeld over bomenkap toe

22 sep 2021
Boomstammen langs de weg
De afgelopen dagen verschijnen er in de media berichten over het kappen van meer dan tienduizend bomen in de gemeente West Betuwe. Het geschetste beeld is feitelijk onjuist en vraagt om nuance. De gemeente licht de situatie graag toe.

Wethouder Groen Sietske Klein – de Jong: “We zien op social media en in de media allerlei verhalen over het kappen van bomen. We begrijpen de zorgen van inwoners en de gemeenteraad. Het beeld is ontstaan dat er 13.000 bomen gekapt gaan worden. Dat klopt feitelijk niet. Vanuit bezuinigingen gaat de gemeente anders werken. Het zorgt ervoor dat we minder snoeien, vaker dunnen en meer kappen, maar ook bomen herplanten. 85 procent blijft behouden of wordt vernieuwd.”

Bomen anders beheren

De gemeente gaat de in totaal 37.342 bomen efficiënter en duurzamer beheren. Dat komt door het nieuwe groenbeleidsplan. Van al die bomen gaan we 620 bomen anders onderhouden. Door niet of minder vaak te snoeien, kandelaberen, knippen of scheren. Ze kunnen daardoor de natuurlijke vorm weer aannemen. In het buitengebied verdwijnen ongeveer 4.600 bomen. Deze bomen staan in lanen te dicht op elkaar. Door ze om en om weg te halen, krijgen ze meer licht en ruimte om beter te groeien. Tevens zijn er 5.000 oude of zieke oude bomen. Vanuit veiligheid en levensduur halen we die weg. Daarvoor planten we 4.100 nieuwe bomen terug. De afgelopen twee jaar zijn door de gemeente al zo’n 500 nieuwe bomen geplant.

Nieuw beleidsplan: sober en doelmatig

West Betuwe is verantwoordelijk voor alle gemeentelijke bomen. Daarvoor is er een zogenaamd groenbeleidsplan. In dit plan staan de kaders en regels voor het groen. In juni 2020 stelde de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan vast voor de jaren 2021 tot en met 2025. Er is gekozen voor sober en doelmatig beheer. Er is minder budget vrijgemaakt voor het groen. Dat betekent dat er bezuinigingen nodig zijn. Dat geldt ook voor het beheer en onderhoud van de bomen. Momenteel inventariseert de gemeente wat er voor het nieuwe beleid moet gebeuren. Het hele traject neemt ongeveer vier jaar in beslag.