Man die in een tent zit in de natuur

West Betuwe doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

03 april 2024
Dorpen en stadjes

Hoeveel dak- en thuisloze mensen zijn er in de regio? Dat willen we op 9 april graag in beeld brengen met een groot onderzoek naar dak- en thuisloze mensen. Bent u een professional of vrijwilliger die (in)direct in contact komt met dak- en thuisloze mensen? Dan kunt u helpen door mee te tellen!

Aanmelden voor de telling dak- en thuisloosheid.externe-link-icoon

Eendaagse telling

De ETHOS telling is een ééndaagse telling in een gemeente of regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Onder andere gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, kerken, woningcorporaties, thuiszorg, maatschappelijk werk, scholen en politie uit de regio Gelderland-Zuid brengen dak- en thuisloze mensen in kaart.

Iedereen telt mee

Juist deze diversiteit aan organisaties leidt tot een vollediger beeld. Bij de ETHOS-telling wordt dakloosheid gezien als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven. Vorig jaar is in regio Noordoost-Brabant voor het eerst op deze manier geteld. Dit jaar doen 13 gemeenten uit regio Gelderland-Zuid mee aan deze telling. Inzicht in het aantal en de kenmerken van dak- en thuislozen is nodig om dakloosheid te voorkomen en terug te dringen.

Vragen over deze ETHOS-telling kunnen gesteld worden via ethos-telling@Nijmegen.nl.