Werkzaamheden wateroverlast Tricht

30 mei 2022
De afgelopen jaren is er meerdere keren wateroverlast geweest in de Bulkstraat en Laan van Crayestein in Tricht. Daarom gaan we samen met aannemer Harteman weg en waterbouw uit Tiel verschillende maatregelen uitvoeren om het waterprobleem op te lossen. Half juni start de aannemer. Ze verwachten half juli klaar te zijn.

Wat gaan we doen?

We leggen een regenwaterriool aan vanaf de Bulkstraat 3, door de groenstrook naar de sloot langs de Laan van Crayestein, richting de Langstraat. Op dit regenwaterriool sluiten we vijf lijngoten en de kolken aan. Daarnaast verlagen we de groenstroken. Deze richten we in als wadi’s. Deze wadi’s vangen het regenwater wat via het oppervlak afstroomt op en zorgen ervoor dat het water in de bodem zakt. Valt er zoveel water dat de wadi’s het niet meer kunnen bergen? Dan voert het regenwater via kolken af naar het regenwaterriool en uiteindelijk naar de sloot.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag! Contactpersoon voor dit werk is Dian Versteeg. U kunt hem bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 17.00 uur. Het telefoonnummer is 0345 – 72 88 00.

Een grotere schets van de werkzaamheden tegen wateroverlast in Tricht
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe