Werkzaamheden voor dijkversterking Tiel-Waardenburg

2 mei 2022

Op maandag 9 mei start Mekante Diek met een onderzoek naar de bestaande kistdam in de landschapsdijk (Waalbandijk) tussen Neerijnen en Waardenburg. Een kistdam is een constructie bestaande uit twee damwanden die met elkaar verbonden zijn in de dijk. Het doel van het onderzoek is om te kijken wat de status van de huidige kistdam is.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van een gedeelte van het huidige fiets- en wandelpad en het vrijgraven van de kistdam. Zodra het onderzoek is afgerond herstelt Mekante Diek het grondwerk en het fiets- en wandelpad. De werkzaamheden duren naar verwachting circa 2 weken.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de landschapsdijk (Waalbandijk) tussen de Voorstraat en de laan naar Kasteel Neerijnen afgesloten. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de Voorstraat en de laan naar Kasteel Neerijnen. Mekante Diek zal de omleiding voorzien van bebording. Zie de gele stippellijn op bijgevoegd kaartje.

Vragen of meer weten over de werkzaamheden? Neem contact op met het omgevingsteam van Mekante Diek door te bellen naar 06 21 59 09 37 (op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur bereikbaar). E-mailen kan naar omgeving@mekantediek.nl