Werkzaamheden bij Tricht

4 mei 2021
In en rondom Tricht zijn al ruime tijd werkzaamheden. Het brengt soms verkeersoverlast met zich mee. De komende periode werken het Waterschap Rivierenland, ProRail en de provincie Gelderland aan verschillende projecten bij het dorp.

Waterschap Rivierenland

Het waterschap werkt aan gemaal de Neust. Dit zorgt ervoor dat de Middelweg/Appeldijk is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omleiding loopt via de Langstraat. De afsluiting duurt tot eind juni 2021. Vragen over deze werkzaamheden? Neem contact op via 0344 - 64 90 90.

Lingense Alliantie

Deze partij werkt aan de spooronderdoorgang bij de Lingedijk en de Hooglandscheweg. Er zijn daar meerdere afsluitingen:

 • De spooronderdoorgang bij de Lingedijk is van 28 april tot en met 11 juni afgesloten voor alle weggebruikers. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer gaat via de Nieuwsteeg. Fietsers en voetgangers kunnen langs het spoor. 
 • Bij de Hooglandscheweg zijn meerdere afsluitingen bij de kruisingen:
  • Langstraat: 20 mei tot en met 28 mei 2021
  • Middelweg: 31 mei tot en met 4 juni 2021
  • Meersteeg: 14 juni tot en met 18 juni 2021
  • Twee Morgen: 21 juni tot en met 16 juli 2021
  • Lingedijk, Randweg en Groeneweg: 13 op 14 juli van 21.00 tot 06.00 uur en 15 op 16 juli van 21.00 tot 06.00 uur

Wilt u meer weten? Neem contact op via info@delingensealliantie.nl.

Provincie Gelderland

De provinciale weg N833 is tot 4 juni in de richting van Culemborg naar Buurmalsen dicht. Vanaf 20 mei gaat de omleiding niet meer via de Langstraat, maar via de gemeente Buren. Na 4 juni is de N833 van Buurmalsen tot aan de Oude Hoevenseweg in twee richtingen open. Vragen over dit project? U bereikt de provincie via 026 – 359 99 99.