Weg- en rioleringswerkzaamheden Vuren

7 jan 2019
In de kern Vuren zijn de werkzaamheden aan de riolering en het straatwerk in volle gang. Dit gaat gepaard met de diverse afsluitingen. De komende periode voeren we een aantal werkzaamheden uit.

8 t/m 18 januari: Aanleg riolering Meidoornlaan en Esdoornlaan

Tijdens de werkzaamheden zijn de Meidoornlaan en de Esdoornlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. De woningen in deze straten zijn alleen bereikbaar via De Enk. Het eenrichtingsverkeer wordt hier tijdelijk opgeheven.

21 t/m 29 januari: Aanleg riolering kruising Mildijk / Elzelaan

Tijdens de werkzaamheden zijn de Mildijk (thv Elzelaan) en de Elzelaan afgesloten voor doorgaand verkeer. De woningen in de Elzelaan zijn alleen bereikbaar via De Enk en de Lindelaan. De woningen in de Mildijk zijn bereikbaar vanuit de Petersweg of de Molenlaan, dit is afhankelijk van de locatie van de woning.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Borowski of de heer Huijberts via 0345 – 72 88 00.