Weekmarkt in Geldermalsen gaat door in beperkte vorm

Het coronavirus raakt ons allemaal. Ook ondernemers ervaren de gevolgen. De Rijksoverheid heeft extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Tevens is er in de provincie Gelderland momenteel de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid’ van kracht. Dat betekent dat het verboden is om met meer dan 100 personen gelijktijdig samen te komen. Dat heeft met name consequenties voor de weekmarkt in Geldermalsen. De anderen markten in de gemeente kunnen momenteel wel doorgaan op de gebruikelijke manier.

Inmiddels is de informatie aangepast. U leest de laatste informatie over de weekmarkt op deze pagina

 

Weekmarkt in Geldermalsen

Op 19 maart heeft de gemeente West Betuwe besloten om de markt te beperken. Dit is voorgelegd aan de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). De markt van 20 maart gaat door, maar in aangepaste vorm. Concreet betekent dit dat er in Geldermalsen minder marktkramen zijn dan gebruikelijk en dat er de komende weken wordt gerouleerd. Zo proberen we alle marktkooplieden tegemoet te komen. 

  • Even weken zijn er kramen met food of daaraan gerelateerde producten. Het gaat bijvoorbeeld om 20 maart, 3 april en 17 april. 
  • De oneven weken zijn er kramen die non-food producten verkopen. Het gaat bijvoorbeeld om 27 maart, 10 april en  24 april. 

Preventieve maatregelen

Ook vraagt de gemeente marktkooplieden om zich aan een aantal preventieve maatregelen te houden. De richtlijnen van het RIVM en de GGD worden gehanteerd. Tevens worden bezoekers van de markt in Geldermalsen door onder andere borden geïnformeerd over maatregelen. Zo zorgen we voor de gezondheid en veiligheid van marktkooplieden én consumenten. Daarmee gaan we samen de verdere verspreiding van het coronavirus tegen.