Water in het Lingebos bij Spijk niet vervuild

29 mrt 2019
afbeelding gebied Spijk
Zoals eerder gecommuniceerd is het oppervlaktewater tussen de snelweg A15 en het Lingebos bij Spijk vervuild. Uit metingen van het Waterschap Rivierenland blijkt dat het water in het Lingebos niet is vervuild. Dit water staat ook niet in verbinding met het vervuilde gebied.

Op dit moment doet Waterschap Rivierenland nog onderzoek naar de waterkwaliteit binnen en buiten het afgedamde gebied. Naar verwachting is er, op basis van de meetresultaten, in de loop van volgende week meer duidelijkheid over de waterkwaliteit. Ook verwacht Waterschap Rivierenland komende week meer te kunnen zeggen over mogelijke maatregelen op de langere termijn.

Plattegrond bij Spijk
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Zolang dit onderzoek loopt, ontraden wij het gebruik van en het contact met grond- en oppervlaktewater in het afgedamde gebied. Voor volledige zekerheid adviseren wij om vee binnen te houden en te zorgen dat dieren niet in contact kunnen komen met het  betreffende water.

Zoals wij eerder communiceerden, zijn de werkzaamheden aan de nieuwe golfbaan stilgelegd. De maatregelen die Waterschap Rivierenland heeft genomen om het verspreiden van de vervuiling tegen te gaan, blijven van kracht.

Zodra meer bekend is over de waterkwaliteit dan wel de maatregelen op langere termijn volgt nadere informatie. Tot die tijd geldt het dringende advies het water in het afgedamde gebied niet te gebruiken.