Wat te doen bij woonoverlast?

Overlast vanuit huurwoning van een woningbouwcorporatie

Stap 1

U gaat zelf het gesprek aan met de betrokkene(n). Maak de overlast kenbaar en kom tot een oplossing.

Resultaat:

 1. De overlast stopt of komt op een voor u acceptabel niveau.
 2. De overlast stopt niet. Ga door naar stap 2.

Stap 2

Neem contact op met Buurtbemiddeling via 0345 – 225 000 of buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Zie ook www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling. Meldt u de overlast bij de verhuurder, politie of gemeente? Ook zij verwijzen u in eerste instantie door naar Buurtbemiddeling. Blijkt dat Buurtbemiddeling niet past? Dan verwijzen zij u door naar de instantie die uw klacht wel kan oppakken (zie stap 3).

Resultaat:

 1. De overlast stopt of komt op een voor u acceptabel niveau.
 2. De overlast stopt niet. Ga door naar stap 3.

Stap 3

Hebben de stappen 1 en 2 voor u niet tot een oplossing geleid? Dan is het aan de verhuurder om op basis van het huurrecht te gaan optreden. Dat kan leiden tot:

 1. Het inschakelen van hulpverlening.
 2. Een gedragsaanwijzing
 3. In het uiterste geval (bij voldoende dossiervorming) tot ontbinding van de huurovereenkomst en een ontruiming.

Stap 4

Slaagt een procedure van huurontbinding dan wel ontruiming niet? U kunt dan een beroep doen op het bestuursrechtelijk optreden door de burgemeester. Dit kan met zijn bevoegdheden op basis van de Wet aanpak woonoverlast. De burgemeester beoordeelt de functionaliteit en proportionaliteit op basis van het beschikbare dossier.

 

Overlast vanuit huurwoning uit de particuliere sector

Stap 1

U gaat zelf het gesprek aan met de betrokkene(n). Maak de overlast kenbaar en kom tot een oplossing.

Resultaat:

 1. De overlast stopt of komt op een voor u acceptabel niveau.
 2. De overlast stopt niet. Ga door naar stap 2.

Stap 2

Neem contact op met Buurtbemiddeling via 0345 – 225 000 of buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Zie ook www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling. Meldt u de overlast bij de verhuurder, politie of gemeente? Ook zij verwijzen u in eerste instantie door naar Buurtbemiddeling. Blijkt dat Buurtbemiddeling niet past, dan verwijzen zij u door naar de instantie die uw klacht wel kan oppakken (zie stap 3).

Resultaat:

 1. De overlast stopt of komt op een voor u acceptabel niveau.
 2. De overlast stopt niet. Ga door naar stap 3.

Stap 3

Hebben de stappen 1 en 2 voor u niet tot een oplossing geleid? Neem dan contact op met het Juridisch Loket: www.juridischloket.nl. Dit voor het nagaan van de volgende mogelijkheden:

 1. Civiele procedure.
 2. Handhavingsverzoek voor politie en gemeentelijk toezicht.
 3. Bestuursrechtelijk optreden door de burgemeester.

Stap 4

Krijgt u als eigenaar van de woning een huurder niet uit uw woning? Of slaagt een procedure van huurontbinding dan wel ontruiming niet? U kunt dan een beroep doen op het bestuursrechtelijk optreden door de burgemeester. Dit kan met zijn bevoegdheden op basis van de Wet aanpak woonoverlast. De burgemeester beoordeelt de functionaliteit en proportionaliteit op basis van het beschikbare dossier.