Waardenburg: wateroverlast bij Korte Woerden

Wateroverlast door hevige hoosbuien. Je ziet het steeds vaker in het nieuws. In de wijk Korte Woerden in Waardenburg kunnen ze er over mee praten. Na een hevige bui is soms zelfs inzet van de brandweer nodig om het water uit de straten te pompen. En in sommige gevallen gaat het ook mis in huis.

Met Korte Woerden bedoelen we de straten Hoge Sluisstraat, Prinses Beatrixstraat, Hiernstraat, Korte Woerdenstraat, Notaris van Aalstweg, Zandweg, Dokter Kijlstradreef en de Eben-Haëzerschool. 

Onderzoek naar wateroverlast

Dit was voor de gemeente eind 2021 aanleiding om met een vragenlijst bij de bewoners informatie op te halen over de wateroverlast die wordt ervaren. Er zijn 33 ingevulde vragenlijsten ingeleverd. Achter de schermen is daarna hard doorgewerkt. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, er zijn gesprekken geweest met verschillende organisaties en de wensen en eisen van zowel de bewoners als de verschillende afdelingen binnen de gemeente zijn op een rijtje gezet. En op dit moment loopt er een onderzoek om te kijken of het projectgebied mogelijk moet worden uitgebreid met de Dokter van Wieringenstraat.

Herinrichting van de wijk om wateroverlast te verminderen

Een ingenieursbureau werkt aan een eerste ontwerp waarmee de wateroverlast verminderd wordt. Hiervoor wordt de inrichting van de straten grondig bekeken. Zowel ondergronds (riool) als bovengronds (straatprofiel, groenvoorzieningen) wordt gekeken welke ingrepen nodig zijn om regenwater beter te kunnen sturen en wegleiden. Dit betekent niet dat er nooit meer water op straat zal staan. Wel dat we gaan zorgen dat het riool tijdens een hevige bui niet overbelast wordt en voor water in huis zorgt. En dat water vanaf de straat niet makkelijk in huis stroomt.

De gemeente kan dit niet alleen. Heel veel water is namelijk afkomstig van daken van woningen. Tijdens een hevige bui vult het riool zich hierdoor snel. Ook aan de bewoners wordt daarom gevraagd een bijdrage te leveren door hun regenpijp af te koppelen van het riool.

Ontwerp

Het ontwerp laten we graag aan u zien. Naar verwachting ontvangen de bewoners van het plangebied medio maart 2023 een uitnodiging voor een informatieavond. U kunt dan het ontwerp bekijken en uw vragen, zorgen of opmerkingen met ons delen. Hier kunnen we waar mogelijk in de verdere uitwerking van het ontwerp rekening mee houden. Ook kunnen wij u dan meer vertellen over het afkoppelen van uw regenpijp.