Waar u in (hoger) beroep kunt gaan

In de meeste gevallen stelt u beroep in bij de sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken. Vervolgens kunt u dan in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep of bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie beroep instellen. Alle uitzonderingen op een rijtje:

Andere zaken zoals milieu- en sommige ruimtelijke ordeningszaken

Beroep in eerste en enige instantie: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Den Haag)

Ambtenarenzaken

Beroep: sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken
Hoger beroep: Centrale Raad van Beroep (Utrecht)

Sociale Verzekeringszaken

Beroep: Sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken
Hoger beroep: Centrale Raad van Beroep (Utrecht)

Vreemdelingenzaken

Beroep in eerste en enige instantie: sector Bestuursrecht, bureau Vreemdelingenzaken van de rechtbank Den Haag

Studiefinancieringszaken

Beroep in eerste en enige instantie: College van Beroep Studiefinanciering (Groningen)

Een aantal economische en landbouwzaken

Beroep in eerste en enige instantie: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Den Haag)

Belastingzaken

Beroep: gerechtshof (Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch, Leeuwarden)
Cassatie: Hoge Raad (Den Haag)