Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger in de gemeente West Betuwe kunt u gebruikmaken van de collectieve vrijwilligersverzekering en het steunpunt bij Welzijn West Betuwe. Ook is voor vrijwilligers het aanvragen van een VOG gratis.
  • De gemeente biedt vrijwilligers een verzekering om de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te dekken.
  • De verzekering is voor inwoners uit de gemeente West Betuwe die voor een organisatie onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen of voor de samenleving.
  • De uitgevoerde activiteiten moeten in direct verband staan met het maatschappelijk doel van het vrijwilligerswerk.
  • De verzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht leeftijd, aantal activiteiten of aantal uur.
  • Ook vrijwilligers die kerkelijk werk verrichten, buurtactiviteiten organiseren of mantelwerk doen vallen onder deze verzekering.
  • Registratie van vrijwilligers is niet nodig.
  • Is er een andere verzekering waarop de schade gemeld kan worden? Dan gaat die andere verzekering voor.
  • Als er een eigen risico is, dan wordt dit met de rechtspersoon afgewikkeld.
  • Als uw eigen verzekering onvoldoende dekking biedt, kan beroep worden gedaan op de vrijwilligersverzekering.

Schade... wat nu?

De vrijwilliger of rechtspersoon neemt contact op met Hans Vermeulen via 0344 - 63 75 52 of h.vermeulen@bvowb.nl. Hij helpt u graag verder.

De gemeente controleert of de claim terecht wordt ingediend. AON Risk Solutions wikkelt de schade rechtstreeks met de benadeelde af. Voor vragen over de afwikkeling kunt u contact opnemen met AON via vrijwilliger_nijmegen@aon.nl.

Werkt u als vrijwilliger met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunt u een gratis VOG aanvragen. Op de website van Justis vindt u meer informatie daarover.

Vrijwilligersorganisaties moeten aan een aantal voorwaarden voordoen.  Voor de aanvraag van een gratis VOG voor hun vrijwilligers doorlopen vrijwilligersorganisaties een stappenplan. Bekijk het stappenplan op www.justis.nl.

Welzijn West Betuwe is het steunpunt voor vrijwilligers in West Betuwe. Ga naar de website.