Voorkomen en bestrijden eikenprocessierups

29 apr 2019
De eikenprocessierups wordt steeds meer een plaag. Ondanks dat er in West Betuwe relatief weinig eiken staan, komt de plaag ook hier voor. De bomen zelf ondervinden er weinig last van, hooguit dat de toppen worden kaalgevreten. Alleen bij een hele grote plaag kan de conditie van een boom achteruit gaan. Vervelender is de overlast voor de mens. Aanraking met de brandharen van de rups kan leiden tot jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen of andere allergische reacties. Vandaar dat de gemeente inzet op bestrijding.

Maatregelen

Maatregelen van de gemeente richten zich op de  gemeentelijke eikenbomen zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De komende weken worden de eikenbomen  preventief gespoten met een biologisch middel. Milieuvriendelijk én effectief. Voor het maximale effect zijn de weersomstandigheden en daarmee het juiste moment van spuiten belangrijk. Dat moment kan ook in de avonduren of zelfs ’s nachts zijn.

Met de bespuiting wordt een plaag voorkomen. Toch kunnen er in de maanden hierna nog plaatselijk eikenprocessierupsen en nesten opduiken  Daarom houden specialisten een oogje in het zeil, zodat aanwezige nesten alsnog weggezogen worden.

Samenwerking met AVRI

Het preventief spuiten gebeurt door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Bij de verdere bestrijding van de eikenprocessierups, het wanneer nodig wegzuigen van ‘nesten’, werkt West Betuwe samen met de AVRI. De AVRI neemt het buitengebied voor haar rekening. De gemeentelijke buitendienst houdt de gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kommen en op de begraafplaatsen in de gaten.

Melden

Wanneer inwoners op gemeentelijke bomen de eigenprocessierups aantreffen luidt het advies dit zo snel mogelijk te melden om verdere verspreiding te voorkomen. Melden kan:

  • Via de Mijn Gemeente App
  • Via onze website
  • Telefonisch: Team Leefomgeving via 0345 – 72 88 02