Verwijderen Duiker N848 bij Heukelum

26 mrt 2021
weg
In het gedeelte tussen de Heukelumseweg en de Nieuwe Zuiderlingedijk in Heukelum wordt de bestaande duiker verwijderd onder de N848. De weg is voor alle verkeer afgesloten van 14 april 19.00 uur tot woensdag 15 april 06.00 uur. Gebr. Van Kessel BV voert dit werk uit in opdracht van provincie Gelderland.

Verwijderen duiker onder N848
De duiker die onder de N848 ligt is aan het einde van zijn levensduur. Dit kan leiden tot schade aan het wegdek en mogelijk zorgen voor onveilige situaties. De duiker bestaat uit betonnen buizen. De duiker was nodig om de watergangen aan beide zijden van de weg met elkaar te verbinden zodat het slootwater onder de weg door kan stromen Waterschap Rivierenland gaat de waterbeheersing aanpassen waardoor deze duiker niet meer nodig is.

Planning en afsluiting
Het werk start woensdagavond 14 april 19.00 uur en duurt tot donderdagmorgen 15 april 2021 06.00 uur. Het gedeelte tussen de Heukelumseweg  en de Nieuwe Zuiderlingedijk is tijdens het werk afgesloten voor alle verkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt met borden omgeleid via de A15- A2 vice versa. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Heidenseweg, Gragtdijk, Voorste Gewind, Nieuweweg en de Nieuwe Zuiderlingsedijk vice versa.

De planning is onder voorbehoud. Als er door weersomstandigheden niet gewerkt kan worden schuift de datum op.