Vervuiling water bij Spijk: stand van zaken

18 apr 2019
Eind maart informeerde de gemeente West Betuwe over de vervuiling in het oppervlaktewater bij Spijk. Diverse partijen werken samen aan deze situatie. We treffen maatregelen en zoeken naar oplossingen voor de langere termijn.

De gemeente West Betuwe werkt samen aan de kwestie met Omgevingsdienst Rivierenland, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Sent One en The Dutch. Het Waterschap heeft de waterkwaliteit binnen en buiten het afgedamde gebied onderzocht. Het adviesbureau van Sent One heeft metingen gedaan naar het grondwater. De resultaten van dit onderzoek zullen nog worden beoordeeld door de Omgevingsdienst. De provincie is verantwoordelijk voor het grondwater en hun toezichthouder kijkt dan ook mee. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Gorinchem zijn op de hoogte van de vervuiling.

Afdammen vervuiling

Nadat uit metingen bleek dat er metalen in het oppervlaktewater zaten, hebben Sent One en het Waterschap gezorgd dat deze vervuiling binnen het afgedamde gebied bleef. Daarvoor hebben zij gronddammen aangebracht in verschillende watergangen. Vervolgens is om het bouwterrein een kleidam aangelegd. Zo is het slootwater ingedamd en kan regenwater niet vanaf het terrein in de omliggende sloten lopen.

Wegpompen water

Vorige week is het Waterschap gestart met het wegpompen van water uit de sloten in het afgedamde gebied. Daarmee wordt voorkomen dat dammen overstromen bij regenval. Het wegpompen gebeurt via buizen over de Zuiderlingedijk naar de Linge bij de verkeersbrug bij Gorinchem. Op de rivier is de verdunning groot, waardoor het risico voor ecologie en natuur klein is. Metingen bevestigen dit. Door het hier af te voeren, wordt het Natura 2000-gebied met kwetsbare natuur ontzien.

Enkele sloten vrijgegeven

Door dammen te verleggen, verkleint het Waterschap het afgedamde gebied. Enkele sloten zijn weer vrijgegeven, ten zuiden van het Lingebos. Zodra meer bekend is over de maatregelen op langere termijn volgt nadere informatie. Tot die tijd geldt het dringende advies het water in het afgedamde gebied niet te gebruiken.

Dit is het huidige afgedamde gebied:

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Waterschap Rivierenland