Vervuiling in oppervlaktewater tussen A15 en Lingebos bij Spijk

22 mrt 2019
afbeelding gebied Spijk
Het oppervlaktewater tussen de snelweg A15 en het Lingebos bij Spijk in de gemeente West Betuwe is ernstig vervuild met zware metalen. Dat blijkt uit meetresultaten van Waterschap Rivierenland. Wij ontraden gebruik van en contact met grond- en oppervlaktewater in dit gebied.

De vervuiling hangt samen met de werkzaamheden aan de nieuwe golfbaan, die vandaag zijn stilgelegd door de gemeente West Betuwe. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen om het verspreiden van de vervuiling tegen te gaan. Zij zetten een gemaal stil, stoppen de inlaat vanaf de Linge en laten op drie plaatsen watergangen afdammen. Het Waterschap monitort intensief de waterkwaliteit in het gebied. Op onderstaande kaart ziet u in welk gebied het water is vervuild. Het gaat om het rood gekleurde gebied:

 

afbeelding gebied Spijk
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Er volgt nader onderzoek naar de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. Waarschijnlijk kunnen wij u in de loop van volgende week nader informeren. Tot die tijd geldt het dringende advies dit water niet te gebruiken door mens en dier.