Vervoersbeperking en maatregelen door vogelgriep

4 Feb 2022
Bij een pluimveebedrijf aan de Kerkweg in Vuren was dinsdag 1 februari 2022 een uitbraak van vogelgriep. Daarom gelden nu vervoersbeperkingen om verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Dit naast de al geldende landelijke maatregelen.

Vervoerbeperking

Er zijn twee vervoersbeperkingen. Het gaat om een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf. Beide zones gaan ook over de gemeentegrenzen. Bij de 3 kilometer zone gaat het om gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden. Bij de 10 kilometer treft het ook de gemeenten Altena en Zaltbommel.  De kaarten met het vervoersbeperkingsgebied kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/01/vogelgriep-vastge... 

Landelijke maatregelen

Er gelden sinds 26 oktober 2021 landelijke maatregelen tegen vogelgriep. Nu het in onze regio actueel is, roept de gemeente West Betuwe op om hier extra alert op te zijn. Er geldt een ophokplicht voor pluimveehouders en een landelijke afschermplicht voor hobbyhouders. Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van alle actuele landelijke maatregelen: www.rijksoverheid.nl/vogelgriep.

Afschermplicht hobbyhouders

Hobbyhouders zijn vanwege de uitbraken van vogelgriep verplicht hun kippen, watervogels en loopvogels af te schermen. Deze dieren kunnen ernstig ziek worden van vogelgriep. Er gelden daarom maatregelen voor deze vogelsoorten. Hobbyhouders moeten voorkomen dat hun dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dat kan op allerlei manieren. Meer informatie staat op de hierboven genoemde website.