Vervangende stempas aanvragen

Heeft u uw stempas op 23 mei 2024 nog niet ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan. U kunt online een vervangende stempas aanvragenexterne-link-icoon van tot en met 3 juni. (Let op! De vervangende stempas wordt per post verstuurd, vraag deze tijdig aan.)

U kunt ook uw vervangende stempas aanvragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Dit kan tot en met 5 juni 2024, 12.00 uur. U hoeft geen afspraak te maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Stemmen in een andere gemeente

Staat u ingeschreven in West Betuwe, maar wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u stemmen in elke Nederlandse gemeente.

Direct online regelen aanvragen kiezerspasexterne-link-icoon (Let op! De kiezerspas wordt per post verstuurd, vraag deze tijdig aan.) 

U kunt ook uw kiezerspas aanvragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Dit kan tot en met 5 juni 2024, 12.00 uur. U hoeft geen afspraak te maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
Let op: als u een kiezerspas heeft aangevraagd, kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u hem verliest.

Iemand machtigen

Als u niet zelf kunt of wilt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet machtigen. Belangrijk is:

 • De gemachtigde moet zelf ook kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing.
 • De gemachtigde mag in totaal 3 stemmen uitbrengen: 1 keer voor zichzelf en maximaal voor 2 anderen.
 • De gemachtigde moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Machtigen via uw stempas

U kunt met uw stempas iemand voor u laten stemmen. Dat heet een onderhandse volmacht. Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Uw stempas ontvangt u uiterlijk 23 mei 2024. Op de achterkant van uw stempas staat het volmachtbewijs. Vul deze als volgt in:

 1. Zet uw handtekening op de achterkant van uw stempas.
 2. Vul de gegevens van de gemachtigde in.
 3. Laat degene die voor u gaat stemmen ook zijn/haar handtekening zetten op de achterkant van uw stempas.
 4. Geef degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. 
 5. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 7 juni 2019 of daarna).

Veilige kopie van uw identiteitsbewijs meegeven

Met de app KopieIDexterne-link-icoon van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

 • Maak uw BSN en foto onleesbaar. Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan ook staan in een (machine leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.
 • Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.
 • Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

Veilige kopie makenexterne-link-icoon

Online volmacht aanvragen

Als u al eerder weet dat u niet op 6 juni 2024 kunt stemmen, dan kunt u ook iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen. De makkelijkste manier is online een volmacht aanvragenexterne-link-icoon met behulp van DigiD. (Let op! De volmacht wordt per post verstuurd, vraag deze tijdig aan.) Dit kan tot en met 3 juni 2024. 

Machtigen via schriftelijke volmacht

Kunt u geen gebruik maken van DigiD, dan kunt u ook met een formulier iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen.

 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.
 • Aanvragen kan aan de balie in van het gemeentehuis in Geldermalsen of u kunt het onderstaande formulier downloaden, invullen en opsturen via verkiezingen@westbetuwe.nl.
 • Let op, er is voor beide personen een (kopie) identiteitsbewijs nodig.
 • Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 ontvangen zijn door de gemeente.
 • De gemeente stuurt het volmachtbewijs naar de gemachtigde. (Let op! De volmacht wordt per post verstuurd, vraag deze tijdig aan.)
 • Met het volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.
 • De gemachtigde hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs meer te laten zien in het stembureau.

Volmacht Model L8 Rijksoverheidexterne-link-icoon