Vernieuwen paden begraafplaatsen Acquoy, Enspijk en Tuil

10 nov 2020
Grind begraafplaatsen
Op veel begraafplaatsen zijn de paden voorzien van grind. Dit is niet voor iedereen goed begaanbaar. Tevens zorgt het voor veel onderhoud. De gemeente vernieuwt daarom de paden. In eerste instantie gaat het om de begraafplaatsen in Acquoy (Achterweg), Enspijk (Beemd) en Tuil (Haarstraat). Tijdens de werkzaamheden blijven de begraafplaatsen open. We starten in de week van 16 november in Acquoy.

Het huidige grind is wat grover. Dat zorgt ervoor dat het niet altijd goed begaanbaar is. Het huidige grind wordt verwijderd. De grond graven we af en in plaats daarvan komt er stevig funderingsmateriaal. Daarop komt een laagje fijn grind. Zo is het ook toegankelijk met onder andere een rolstoel of rollator. 

Planning

De werkzaamheden starten in de week van 16 november op de begraafplaats in Acquoy. Daarna volgen Enspijk en Tuil. De tijdsduur is afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal begrafenissen. We proberen de overlast en hinder te beperken. Tijdens uitvaarten worden de werkzaamheden stilgelegd. Heeft u vragen? Neem dan contact op met meneer Wigo de Bie van de gemeente West Betuwe via 06 – 21 29 64 98.