Verkeersontsluiting Hellouw

De gemeente West Betuwe is samen met de inwoners en provincie Gelderland aan het kijken naar een nieuwe veilige verkeersontsluiting voor het dorp Hellouw op de Graaf Reinaldweg (N830).

Er zijn plannen gemaakt om de verkeersontsluitingen en verkeersveiligheid bij Hellouw te verbeteren. Inwoners hebben in oktober 2021 hun voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij een rotonde met vierde ‘poot’ op de kruising van de Korfgraaf met de Graaf Reinaldweg wordt aangelegd. En waarbij de Oudenhof open blijft. De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 besloten om deze variant verder uit te werken. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om de variant met onderstaande uitgangspunten uit te werken:

  • Er komt een rotonde op de kruising van de Korfgraaf met de Graaf Reinaldweg;
  • Aan deze rotonde komt een vierde ‘poot’ naar de Paalgraaf;
  • De Irenestraat wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten van de hoofdrijbaan;
  • De Oudenhof blijft open voor alle verkeer.

De uitwerking doen we in nauwe samenwerking met de provincie. Zij zijn eigenaar van de Graaf Reinaldweg. En moeten meebeslissen over een mogelijke herinrichting van deze weg. Er zijn in gesprekken waarin we kijken of de provincie meewerkt aan de voorgestelde variant.

Projectgeschiedenis

In de zomer van 2018 hebben de inwoners van Hellouw zich uitgesproken over hun voorkeur voor de locatie van de rotonde en een veilige oversteek bij de Irenestraat. De wens van de bewoners is als onderzoeksvraag overgenomen door de gemeenteraad van Neerijnen. Hierna volgende een onderzoek naar de haalbaarheid van een rotonde aan de Oudenhof. Uiteindelijk moest de gemeenteraad van West Betuwe een keuze maken voor wat betreft de definitieve locatie van de rotonde en verdere aanpassingen aan de wegenstructuur in Hellouw. 

Lees hier de uitslag van de gehouden enquête.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Team Verkeer op telefoonnummer 0345 - 72 88 02 of via verkeer@westbetuwe.nl.