Verkeerd verstuurde stempassen

25 Feb 2021
logo gemeente West Betuwe
Vorige week verstuurde de gemeente West Betuwe de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart. In de voorbereiding van deze verzending maakte de gemeente een fout. Met als gevolg dat sommige stempassen verkeerd zijn verstuurd. Het gaat in totaal om circa 850 stempassen.

De gemeente heeft bij het afdrukken van de stempassen een verkeerde peildatum gebruikt. Daardoor zijn alle verhuizingen en overlijdens van het vierde kwartaal in 2020 niet meegenomen. Met als vervelend gevolg dat er stempassen zijn verzonden naar het oude adres en naar 157 overleden inwoners.

Brief met excuses
Dit betreurt de gemeente West Betuwe enorm. De burgemeester stuurt een brief met excuses naar de nabestaanden. De gemeente onderzoekt waar het fout is gegaan, zodat het niet nogmaals kan gebeuren.

Stempas wel of niet geldig
De gemeente West Betuwe heeft melding van het datalek gemaakt bij de juiste instanties. De stempassen die naar een overleden inwoner zijn gegaan, zijn ongeldig verklaard. Datzelfde geldt voor de stempassen van mensen die naar een andere gemeente zijn verhuisd. Zij ontvangen van hun huidige gemeente een geldige stempas. Het is voor hen niet mogelijk met de door ons verstuurde pas te stemmen.

Alle inwoners van wie de stempas naar een oud woonadres in West Betuwe ging, kunnen deze stempas gewoon gebruiken. Wanneer zij hun stempas niet ontvangen via doorzending, dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente. Alle nieuwe inwoners die in het vierde kwartaal in de gemeente West Betuwe zijn komen wonen, krijgen uiterlijk 3 maart alsnog een stempas.

Contact opnemen met gemeente
De gemeente West Betuwe roept kiesgerechtigde inwoners die op 3 maart geen nieuwe stempas hebben ontvangen op contact op te nemen. Dit kan door een mail te sturen naar verkiezingen@westbetuwe.nl. De gemeente zorgt dat deze inwoners alsnog een nieuwe stempas ontvangen.