Verhuizen

Verhuist u binnen of naar West Betuwe? Meld dit dan bij de gemeente.

Verhuist u naar een andere gemeente? Geef dit dan door bij de nieuwe gemeente. 

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Bij het doorgeven van uw verhuizing moet u een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract te laten zien of mee te sturen. De eerste pagina met de gegevens van uw nieuwe adres en uw persoonlijke gegevens volstaat.

  • U meldt uw verhuizing uiterlijk vijf dagen na de verhuisdatum
  • U mag ook vier weken vóór de verhuisdatum uw verhuizing melden  

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf een verhuizing doorgeven
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
  • De curator geeft dit door voor iemand die onder curatele is gesteld
  • Ouder(s) en hun meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres 
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Geef uw verhuizing door

Als u verhuist bent u verplicht om het juiste adres door te geven aan de gemeente. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of pensioen. De gemeente kan een boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. 


Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) is voor veel overheidsdiensten de registratie voor gegevens over personen. Uw verhuizing geven wij automatisch door aan deze diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten zoals Pensioenfondsen, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.


Documenten laten zien of meesturen

Let op: Bij het doorgeven van uw verhuizing is een kopie van een legitimatiebewijs nodig van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract te laten zien of mee te sturen. De eerste pagina met de gegevens van uw nieuwe adres en uw persoonlijke gegevens volstaat. Doet u de aangifte digitaal? Dan kunt u de documenten uploaden. 

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in: kopie van uw geldige identiteitsbewijs, schriftelijke verklaring van inwoning en een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

  • U kunt uw verhuizing eenvoudig online melden. Log in met uw DigiD.
  • U kunt ook naar de balie in het gemeentehuis komen. Maak dan online een afspraak of bel 0345 - 72 88 00

Meenemen naar het gemeentehuis

Maakt u een afspraak om bij de balie in het gemeentehuis de verhuizing door te geven?  Print dan onderstaande formulieren uit en vul ze in. En neem ze ondertekend mee naar uw afspraak. Bij het doorgeven van uw verhuizing moet u ook een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract te laten zien of mee te sturen. De eerste pagina met de gegevens van uw nieuwe adres en uw persoonlijke gegevens volstaat.

Het doorgeven van een verhuizing kost niets.