Verhuizen

Verhuist u binnen of naar West Betuwe? Meld dit dan bij de gemeente.

Verhuist u naar een andere gemeente? Geef dit dan door bij de nieuwe gemeente. 

  • U meldt uw verhuizing uiterlijk vijf dagen na de verhuisdatum
  • U mag ook vier weken vóór de verhuisdatum uw verhuizing melden  

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf een verhuizing doorgeven
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
  • De curator geeft dit door voor iemand die onder curatele is gesteld
  • Ouder(s) en hun meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres 
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Geef uw verhuizing door

Als u verhuist bent u verplicht om het juiste adres door te geven aan de gemeente. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of pensioen. De gemeente kan een boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. 


Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) is voor veel overheidsdiensten de registratie voor gegevens over personen. Uw verhuizing geven wij automatisch door aan deze diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten zoals Pensioenfondsen, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

  • U kunt uw verhuizing online melden. Log in met uw DigiD.
  • U kunt ook online een afspraak maken of bel 0345 - 72 88 00

Afspraak maken

Het doorgeven van een verhuizing kost niets.