Vergunningcheck

Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningsvrije bouwwerken en heeft u geen vergunning voor uw bouwactiviteiten nodig. Dit kunt u controleren door de vergunningencheck op het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en -werkzaamheden in en ziet vervolgens of u wel of niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent.

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

Het bouwbesluit

Er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Het bouwbesluit wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst Rivierenland. Heeft u vragen of wilt u weten wat het bouwbesluit zegt over een specifiek punt? Bel dan met Omgevingsdienst Rivierenland

Het burenrecht

Het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan. De gemeente heeft hierin geen rol.

Bij het verbouwen van een monument is vooroverleg met de ODR altijd raadzaam. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument is gratis.