Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot vluchtelingen uit Oekraïne.

Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)

Inschrijving is nodig om een Burgerservicenummer (BSN) te ontvangen. Een BSN is een uniek persoonsnummer. Dat is noodzakelijk in het contact met de Nederlandse overheid. Zie voor meer informatie ook Inschrijven Oekraïners in de BRP (rvig.nl)

De inschrijving in de BRP is een uitgebreid proces met veel verschillende stappen, waaronder bijvoorbeeld het afleggen van een verklaring onder ede. Bij vluchtelingen kan aanwezigheid van een tolk noodzakelijk zijn en soms zijn niet alle documenten meegekomen, wat ervoor zorgt dat het proces ingewikkelder is en meer tijd in beslag neemt. 
 

Ja, de gemeente regelt een officieel beëdigde tolk. Mocht er geen tolk beschikbaar zijn, dan informeren wij u vooraf en maken we een nieuwe afspraak als dat nodig is.  
 

Wie ingeschreven is in de Basisregistratie Personen (BRP), heeft een burgerservicenummer (BSN) gekregen. Hiermee kunt u digitaal een verhuizing doorgeven. Het komt soms voor dat vluchtelingen elders door een vergissing zijn ingeschreven als niet-ingezetene (RNI); dit is bedoeld voor een verblijf tot maximaal 4 maanden. Dan is wel een officiële inschrijving bij de gemeente noodzakelijk. 
 

In de afspraak op het gemeentehuis wordt de identiteit van de vluchteling vastgesteld. Het burgerservicenummer (BSN) wordt daarna aangemaakt. Dit kost maximaal vijf werkdagen. 
 


Hulp bieden aan vluchtelingen

Wat fijn dat u wilt helpen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het bieden van onderdak, het doneren van geld of het oppakken van klussen als vrijwilliger. Zie voor dit laatste ook westbetuwehelpt.nl
 

Stichting Help Elkaar zamelt kleding en schoenen in, voor vluchtelingen en andere inwoners van de gemeente die heel weinig te besteden hebben. Goede, schone kleding is welkom; zie stichtinghelpelkaar.nl. Daarnaast staan op de website van RefugeeHelp.nl en Vluchtelingenwerk Nederland inzamelpunten aangewezen. U kunt ook doneren aan een kringloopwinkel: hier maken ook vluchtelingen dankbaar gebruik van. 
 

Met een donatie aan Giro 555 draagt u bij aan de medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555. Meer informatie vindt u op de website van Giro 555.
 

Kijk hiervoor op de webpagina:  https://www.westbetuwe.nl/vluchtelingen-opvangen 

Op de website westbetuwehelpt.nl staan allerlei lokale initiatieven om vluchtelingen te helpen. U kunt hier een idee of aanbod plaatsen, of aansluiting zoeken bij lopende initiatieven. Westbetuwehelpt.nl is onderdeel van Welzijn West Betuwe. 
 


Vluchtelingen opvangen

Heeft u thuis ruimte om maximaal drie maanden een vluchteling te laten logeren? Word gastgezin en help mee! Meld het bij de gemeente via oekraine@westbetuwe.nl en vul het aanmeldformulier in bij Takecarebnb - zij koppelen gastgezinnen en vluchtelingen. Zie www.takecarebnb.org/gastgezin. Aandachtspunt is dat Takecarebnb op dit moment zeer druk is. Het kan dus enige tijd duren voordat u daadwerkelijk gematcht wordt. Ook op de website van VluchtelingenWerk Nederland vindt u veel informatie over het opvangen van vluchtelingen.

Fijn dat u wil bijdragen. Meld uw aanbod bij de gemeente via het formulier 'Aanmelden aanbod opvang vluchtelingen Oekraïne'
 

Als u een pand ter beschikking wilt stellen als gemeentelijke opvanglocatie, houd er dan rekening mee dat er soms aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden op gebied van leefbaarheid en veiligheid. De gemeente bepaalt om dezelfde reden ook de maximum capaciteit en bepaalt welke vluchtelingen er geplaatst worden. Als eigenaar kunt u aangeven hoe lang een pand beschikbaar is en welke aanpassingen u zelf kunt organiseren. Vanuit de gemeente wordt een locatiemanager aangesteld. Bij sommige locaties is er daarnaast een actief sociaal netwerk, bijvoorbeeld vanuit de kerk. Als gemeente willen we dit van harte aanmoedigen en ondersteunen. 

We overleggen graag met u. Er gelden namelijk enkele aanvullende voorwaarden. Zie https://www.westbetuwe.nl/vluchtelingen-opvangen.
 

U mag een zogenoemde mantelzorgunit plaatsen. Deze kunt u gebruiken voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere mantelzorgunit. Zie https://www.westbetuwe.nl/vluchtelingen-opvangen. Meld uw aanbod aan via het digitale formulier.
 

We onderzoeken een groot aantal locaties in West Betuwe momenteel al op geschiktheid. Locaties moeten op korte termijn kunnen worden voorzien van de benodigde faciliteiten en (brand)veilig zijn. Niet alle leegstaande panden zijn hierdoor geschikt. Ideeën kunt u insturen naar oekraine@westbetuwe.nl.
 

Vluchtelingen kunnen altijd terecht bij de crisisopvang. Dit zij grootschalige locaties, zoals sporthallen. Hier verblijven zij maximaal een week. Vanaf hier worden zij doorgeplaatst naar opvanglocaties waar zij langer kunnen blijven, zowel particuliere als gemeentelijke locaties. 

In de regio zijn dit de volgende locaties: Sporthal De Maayenboogerd, Donkerstraat 19, Aalst; Sporthal de Tinnegieter, Leigraaf 2, Beuningen; Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen 
 

Neem contact op met de gemeente via oekraine@westbetuwe.nl. Als de koppeling via een organisatie is verlopen (bijvoorbeeld TakecareBNB), neem dan ook met hen contact op.


Gemeentelijke opvanglocaties

Per locatie is er een locatiemanager vanuit de gemeente. Voor omwonenden van de toekomstige opvanglocaties zijn de gebiedmakelaars het aanspreekpunt. Hun contactgegevens vindt u op www.westbetuwe.nl/gebiedsmakelaars. Vanuit Welzijn West Betuwe is er een vaste sociaal werker verbonden aan elke opvanglocatie, die betrokken is bij begeleiding van de bewoners en met vrijwilligers afstemt wat zij kunnen betekenen.  

Ja, de gemeentelijke opvanglocaties worden voorzien van Wi-Fi.

De locatie wordt door de gemeente ingericht. De gemeente maakt hierbij dankbaar gebruik van vrijwillige organisaties en inwoners van de betreffende kernen.
 

De gemeente stelt een locatieleider aan die toezicht houdt op alle gemeentelijke locaties. Op dit moment gaan we uit van de normale gang van zaken. Mocht er meer nodig zijn, kunt u dit melden bij de gemeente. 
 

Bij urgente situaties waarbij sprake is van onveiligheid, neemt u contact op 112. Bij mindere urgente situaties belt u de gemeente op het algemene nummer en maakt u een melding.
 

Er zijn verschillende vertaalwebsites en -apps. Bijvoorbeeld:

Meer informatie volgt nog. Wel is duidelijk dat Welzijn West Betuwe hierbij betrokken is.


Voorzieningen voor vluchtelingen

We werken als gemeente hard om de vluchtelingen uit Oekraïne te voorzien van alles wat zij nodig hebben. Daarbij maken we onderscheid in sociale voorzieningen (ontmoeting, werk, praktische hulp), medische voorzieningen en financiële voorzieningen (de uitkering). Daarnaast zijn er voorzieningen voor kinderen, zoals onderwijs of regelingen om deel te nemen aan activiteiten. Zie ook de pagina over voorzieningen voor vluchtelingen.

Sociale voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Er is in Beesd een ontmoetingsruimte en gratis winkeltje voor vluchtelingen geopend aan de Achterweg 32. 
 

Bij Stichting Help Elkaar in Geldermalsen kunnen vluchtelingen gratis kleding en schoenen ontvangen. In Beesd is er een ontmoetingsplek en gratis winkeltje geopend aan de Achterweg 32. 
 

Gelukkig zijn er in onze gemeente veel inwoners die graag helpen. Op de website westbetuwehelpt.nl verzamelen we het hulpaanbod voor vluchtelingen in de gemeente. U kunt hier ook vragen stellen of een oproep plaatsen.
 

Hiervoor zijn we heel blij met de inzet van inwoners die graag willen helpen. Via de website westbetuwehelpt.nl kunt u in de gaten houden welke concrete vragen van vluchtelingen er liggen.

Ja. Per 1 april is een nieuwe wet ingegaan, waardoor het niet meer nodig is dat een werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft (met terugwerkende kracht vanaf 4 maart). Het kabinet heeft wel voorwaarden geformuleerd, zo is alleen werk in loondienst toegestaan en is inschrijving in de BasisRegistratie Personen (BRP) nodig. Zie hiervoor de IND.  De Rijksoverheid heeft daarnaast informatieve websites voor algemene informatie over werken in Nederland www.workinnl.nl en een website voor specifieke informatie voor Oekraïense vluchtelingen..  

Per 1 april is een nieuwe wet ingegaan, waardoor het niet meer nodig is dat een werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft. Deze geldt met terugwerkende kracht vanaf 4 maart. Wel moet de werkgever het melden bij het UWV, uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. Zie werk.nl voor meer informatie.
 

Zie hiervoor het UAF of Refugeehelp.nl.

Neem hiervoor contact op met ROC Rivor

Net als alle inwoners kunnen vluchtelingen terecht bij Team sociaal. De medewerkers van Team sociaal bieden zelf begeleiding of verwijzen door naar professionele ondersteuning die bij u past. Met elkaar werken we ernaartoe dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voorzieningen voor vluchtelingkinderen

Ja, formeel hebben zij recht op onderwijs en leerplicht. Voor het basisonderwijs (7 tot 12 jaar) zijn er 2 centrale nieuwkomersklassen in Beesd. Aan de inrichting van een 3e nieuwkomersklas in Geldermalsen wordt gewerkt. Houdt u er rekening mee dat er een wachtlijst is voor plaatsing in de nieuwkomersklas. Neem voor meer informatie contact op met oekraïne@westbetuwe.nl. Kinderen van 4, 5 en 6 jaar kunnen zich melden bij een basisschool in de buurt.

Voor het basisonderwijs (7 tot 12 jaar) zijn 2 centrale nieuwkomersklassen geopend bij de Lingelaar in Beesd. Hier zijn gekwalificeerde onderwijzers, vertalers en vrijwilligers bij betrokken. Aan een 3e klas in Geldermalsen wordt gewerkt. Daarbij is de zorg voor en het welzijn van de kinderen onze eerste prioriteit. Voor het voortgezet onderwijs verwijzen we naar de regionale Internationale SchakelKlas (ISK) in Tiel, Gorinchem of Dordrecht. 
 

Voor het voortgezet onderwijs verwijzen we naar onderwijs bij de Internationale SchakelKlassen (ISK) in Tiel, Gorinchem of Dordrecht. Dit is gericht op het zo snel mogelijk aanleren van Nederlands, om bij voldoende beheersing te kunnen doorstromen in regulier onderwijs. Voor het basisonderwijs is er een centrale taalklas, waarin wordt geoefend met het Nederlands.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd regelt de gemeente dat een vervoerder de kinderen thuis ophaalt en naar school brengt. De klas start daarom om 9.30 uur. Na school brengt dezelfde vervoerder de kinderen weer naar huis. Op termijn pakken sommige kinderen mogelijk de fiets naar school. Voor de middelbare school zijn leerlingen aangewezen op openbaar vervoer of fiets.

Er is geen centrale opvang voor peuters tussen de 2 en 4 jaar. Indien er plaats is, kunnen zij op de peuteropvang in het dorp terecht.  Voor de reguliere kinderopvang is er meestal een wachtlijst. Over de reguliere kinderopvang en de mogelijkheden voor kinderopvangtoeslag volgt vanuit de landelijke overheid nog meer informatie.  

Ja. Als ouders dit niet kunnen betalen, worden de kosten van sport waaronder zwemles van kinderen tot 18 jaar vergoed via het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). Het Jeugdfonds is een onderdeel van Sam&. Meer informatie daarover vindt u via Welzijn West Betuwe
 

Ja. Als ouders dit niet kunnen betalen, worden de kosten van culturele activiteiten voor kinderen tot 18 jaar vergoed via het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). Denk hierbij aan muziekles, theaterschool, creatieve cursus of dansles. Het Jeugdfonds is een onderdeel van Sam&. Meer informatie daarover vindt u via Welzijn West Betuwe. 
 

Maak een afspraak met de Jeugdgezondheidszorg. Bij acute zorgen om de gezondheid gaat u naar de huisarts. 

Neem contact op met Team sociaal. Zie ook het Gezinsloket, voor tips en activiteiten rond opvoedondersteuning. Voor praktische vragen over verzorging en opvoeding van kinderen 0 tot 4 jaar kunt u ook altijd een afspraak maken met de Jeugdgezondheidszorg

Medische voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Ja, in Nederland kunnen mensen altijd bij artsen en in ziekenhuizen terecht voor noodzakelijke medische zorg. Ook als men daarvoor niet verzekerd is. De kosten worden vergoed vanuit een speciale subsidieregeling voor mensen zonder verzekering. De arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan via het CAK. Er is geen eigen bijdrage nodig. Kijk voor informatie over medische zorg en de kosten daarvan op: www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/. Zie voor meer informatie ook refugeehelp.nl

Vluchtelingen zijn alleen verplicht een zorgverzekering af te sluiten als ze werk vinden of officieel asiel hebben verkregen. Zie voor meer informatie refugeehelp.nl. Medisch spoedeisende hulp wordt vergoed. Kijk voor informatie over medische zorg en de kosten daarvan op: www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/
 

Vluchtelingen kunnen naar de tandarts. Zij betalen in principe zelf. Uitzonderlijke zorg die onder de basisverzekering valt, wordt wel vergoed. Dit gaat om ernstige aandoeningen en chirurgische tandzorg. Tandartsen kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen via het CAK. 

Voor kinderen is alle tandzorg uit de basisverzekering volledig vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld de reguliere controles en veelvoorkomende behandelingen. Alleen beugels, kronen, bruggen en implantaten worden niet vergoed. 

Ja, op al de vaccinatielocaties van de GGD Rivierenland kunnen ook Oekraïense vluchtelingen terecht. Zij kunnen zonder afspraak gratis de 1e, 2e, of boosterprik krijgen. Let op: locaties zijn niet alle dagen van de week open. Kijk voor actuele informatie op: www.prikkenzonderafspraak.nl.

Ja, net als andere inwoners mogen vluchtelingen zelf een huisarts kiezen. Logischerwijs is dat de dichtstbijzijnde huisartspraktijk bij de noodopvanglocatie dan wel de huisartsenpraktijk van het gastgezin. Een huisartsenpraktijk mag inschrijving van een nieuwe patiënt weigeren in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als de praktijk vol zit. Dan moet de patiënt op zoek naar een andere praktijk. Dit is wat anders dan het weigeren van zorg in spoedsituaties, dat kan niet.

De huisarts verwijst door naar een medisch specialist, als hij of zij dit nodig acht. Normaal gesproken is hier een BSN en daarmee een inschrijving in de BasisRegistratie Personen (BRP) nodig. Maar als er zorg nodig is voordat een vluchteling is ingeschreven, kan de gemeente (burgerzaken) een verklaring afgeven van het bestaan en kan diegene doorverwezen worden. Daarvoor heeft de huisarts in Nederlandse letters de naam van de persoon en geboortedatum nodig.  

Ja, het advies van de GGD is om vluchtelingen met klachten een zelftest te laten doen. Op het gemeentehuis liggen zelftests die gratis op te halen zijn voor inwoners die leven van een minimuminkomen, waaronder ook vluchtelingen. Dit kan zowel met als zonder afspraak. 
Voor een PCR-test kan iedereen (ook zonder BSN) via de reguliere weg een afspraak maken via coronatest.nl/en.
 

Net als alle inwoners kunnen vluchtelingen terecht bij Team sociaal. De medewerkers van Team sociaal bieden zelf begeleiding of verwijzen door naar professionele ondersteuning die bij u past. Met elkaar werken we ernaartoe dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Neem contact op met Team sociaal

Financiële voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op een leefgeldregeling. Dit leefgeld is bedoeld voor kleding, voedsel en persoonlijke uitgaven. Als u bij een gastgezin blijft, krijgt u een hogere vergoeding voor onder andere openbaar vervoer of om bij te dragen aan de kosten die het gastgezin maakt.

Er is recht op de leefgeldregeling vanaf het moment dat vluchtelingen in de gemeente aankomen. Daarbij gaan we er van uit dat zij zich zo snel als mogelijk inschrijven bij Burgerzaken. De uitbetaling van het leefgeld kan pas starten als de inschrijving bij Burgerzaken in behandeling is genomen. Als er recht is op een uitkering met terugwerkende kracht, kan dat door de gemeente uitbetaald worden op het moment dat de vluchteling een Nederlandse bankrekening heeft.

De hoogte van het bedrag voor voedsel, is per persoon 205 euro per maand. De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven, is per persoon 55 euro per maand. Vluchtelingen in particuliere opvang (dus niet op een gemeentelijke locatie) ontvangen daarnaast 215 euro per volwassene per maand en 55 euro per minderjarige per maand. Deze vergoeding is bedoeld voor onder andere openbaar vervoer of om bij te dragen aan de kosten die het gastgezin maakt.

Zolang de gemeente nog contant of met een prepaid bankpas (anoniem) uitbetaalt, werken we met weekbetalingen in plaats van maandbetalingen. Op het moment dat er een Nederlandse bankrekening is, stappen we over op deze maandbetalingen.

Vluchtelingen die zich inschrijven bij burgerzaken, ontvangen hierover een brief per post of direct bij de inschrijving bij burgerzaken. In de brief staat op welk moment zij langs kunnen komen op het gemeentehuis in Geldermalsen voor een prepaidpas waar het leefgeld op gestort wordt. Vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang verblijven, krijgen hun leefgeld via prepaid pas via de locatieleider. 

Vooralsnog wordt er door de gemeente contant geld uitgekeerd. Sinds 25 april heeft de gemeente ook prepaid bankpassen die de vluchtelingen kunnen krijgen. Op deze passen wordt dan het leefgeld gestort per adres (particuliere opvang) of per huishouden (gemeentelijke opvang) en deze pas kan als elke andere bankpas gebruikt worden om overal te betalen. We vragen alle vluchtelingen om zo snel als mogelijk een Nederlandse bankrekening te regelen, zodat het leefgeld op die bankrekening overgemaakt kan worden. De prepaidpas is bedoeld als tijdelijke oplossing.

De landelijke regeling voorziet in maandgeld. Zolang we nog contant uitbetalen of werken met een prepaid pas, werken we echter met weekgeld. Zodra de vluchteling een Nederlandse bankrekening heeft stappen we over op maandelijkse betalingen. 

Het weekgeld is nog gebaseerd op eerder door het Rijk gecommuniceerde bedragen. Zodra we overstappen op maandbetalingen, via bankrekening, verrekenen we eventuele verschillen.

Meerdere banken staan intussen klaar om aanvragen voor bankrekeningen in behandeling te nemen. Online kan een bankrekening vaak direct worden aangemaakt. De pas volgt dan enkele werkdagen later per post. We weten dat bijvoorbeeld de ING en de Rabobank intussen een website hebben in het Oekraïens. Wel is meestal een biometrisch paspoort vereist. 

De uitkering stopt op het moment dat er inkomsten uit arbeid zijn. Dit geldt dan alleen voor de vluchteling die deze inkomsten ontvangt en niet voor de rest van de gezinsleden. De hoogte van de inkomsten doen er niet toe. Het geldt voor zowel de vaste uitkering als voor de extra toelage bij particuliere opvang. 

Zodra de vluchteling weet dat hij of zij geld gaat verdienen, moet dat doorgegeven worden aan de gemeente. Dit kan via leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Stuur daarbij onderstaand formulier ingevuld mee.

 .

De leefgeldregeling voor de betreffende vluchteling stopt dan per de eerste dag van de daarop volgende maand. De leefgeldregeling voor de andere gezinsleden wordt dan nog op de prepaid pas of bankrekening van de ouder gestort. Wanneer de vluchteling stopt met werken, herleeft het leefgeld. 

De prepaidpas krijgt u van de gemeente. Op de pas wordt weekgeld gestort. U kunt de pas gebruiken als elke andere bankpas. Als u gaat werken, kunt u ook uw salaris hier op laten storten. Uw saldo opvragen kan online en niet via een geldautomaat. U krijgt tegelijk met uw bankpas een handleiding mee, waar in staat hoe dit werkt. 

Nee, dat heeft het niet. Zie voor specifieke informatie de website van de Rijksoverheid
 

De vergoeding via de SVB geldt alleen voor evacués en gerepatrieerden. Evacués zijn een specifieke groep vluchtelingen die kwetsbaar zijn; dit is een heel kleine groep en degene die dit wel zijn, zijn bij het Rijk al bekend. Gerepatrieerden zijn Nederlanders en hun gezinsleden (1e graad) die vanwege de crisis een land moeten ontvluchten. Verreweg de meeste vluchtelingen kunnen hier dus geen gebruik van maken. Zij kunnen terecht bij de gemeente voor leefgeld.

Gastgezinnen ontvangen geen uitkering. Het uitgangspunt is dat vluchtelingen zelf leefgeld krijgen. Dit bedrag is iets hoger als zij in particuliere opvang zitten, zodat ze kunnen bijdragen aan kosten voor bijvoorbeeld boodschappen en vervoer. Het is voor de vluchtelingen niet verplicht bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Het is aan het gastgezin om hier met de vluchtelingen afspraken over te maken.

Helaas, voor zover bij ons bekend wisselen banken en het Grenswisselkantoor geen Russische roebels en Oekraïnse grivna's om voor euro's. Hou de informatie op refugeehelp.com hierover in de gaten. 

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn in West Betuwe per direct meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente bij Centraal beheer. Dit gaat om alle mensen met Oekraïense nationaliteit, alle derdelanders die rechtmatig in Oekraïne verbleven voorafgaand aan 24 februari, hun gezinsleden en de vrijwilligers die zich met hun opvang bezighouden. Uitgezonderd: schade door Covid-19 en schade aan verblijfsruimten/gebouwen.

Dit kan door een mail te sturen naar leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Stuur daarbij onderstaand formulier ingevuld mee.


Overige vragen en antwoorden

Zie hiervoor de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl