Frits van Verschuer en Rutger van Stappershoef schudden handen voor mountainbikeroute

Unieke mountainbikeroute in rivierengebied

13 juli 2023
Dorpen en stadjes

Op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in de gemeente West Betuwe komt een unieke mountainbikeroute. Het is de eerste in het rivierengebied. Op woensdag 12 juli bekrachtigden Heerlijkheid Mariënwaerdt en de gemeente West Betuwe de samenwerking. Het wordt een unieke permanente route, in zijn geheel aangelegd op het landgoed. De route is volledig in balans met de bestaande natuur en de aanwezige dieren.

Veel inwoners van West Betuwe trekken er regelmatig opuit met hun mountainbike. De gemeente juicht sport en beweging enorm toe. De mountainbikeroute is speciaal aangelegd en een prachtige aanvulling op het bestaande sport- en beweegaanbod in de gemeente.

Routestructuren

De gemeente investeert veel in routestructuren. Er zijn klompenpaden, wandel- en fietsroutes, peddelroutes en veel meer. Als het mogelijk is, zijn de routes gecombineerd met natuur en cultuurhistorische bezienswaardigheden die passen bij ons gebied waarin West Betuwe ligt. De mountainbikeroute is hiervan een voorbeeld. De gemeente en Heerlijkheid Mariënwaerdt houden oog voor de aanwezige dieren en platen en passen de route daarop aan.

Unieke route

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt wordt een van de weinige plekken in Nederland waar je door een rivierkleilandschap mountainbiket. De route leidt je langs populierenbossen, broekbossen, landgoedbossen, agrarische gronden, dijken, eendenkooien, sloten en kanalen. In combinatie met onder andere het fruitlandschap en de omgeving van de karakteristieke rivier de Linge, maakt dit de route uniek. Zeker voor het rivierengebied.

Respect voor natuur

Mountainbikers kunnen naast de sportieve inspanning ook volop genieten van de aanwezige natuur. Een belangrijk uitgangspunt is dat de natuur niet wordt verstoord. De conceptroutes zijn ingetekend op basis van grondig onderzoek en extra flora en fauna-toetsen.

Route

De route start en finisht bij restaurant De Stapelbakker nabij A2-afslag Beesd en bestaat uit een zuid- en noord variant. Beide varianten sluiten naadloos op elkaar aan. Zo ontstaat een route van bijna 20 km. In het ontwerp zijn fiets- en wandelroutes van elkaar gescheiden, zodat alle typen bezoekers veilig kunnen sporten en bewegen en het landgoed kunnen bezichtigen.

Quote wethouder Rutger van Stappershoef

Volgens wethouder Rutger van Stappershoef is een speciaal aangelegde mountainbikeroute een betekenisvolle aanvulling op het bestaande sport- en beweegaanbod in de gemeente. “We investeren veel in routestructuren. We hebben klompenpaden, wandel- en fietsroutes, peddelroutes en veel meer. Als het lukt, combineren we die met natuur en cultuurhistorische bezienswaardigheden die passen bij ons gebied.”

Quote Bernard baron Van Verschuer

“We verstoren het landschap niet. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Gelukkig hebben wij een uitgestrekt gebied waarin we naast vele wandelaars nu ook mountainbikers welkom heten. We kunnen hen de combinatie bieden van bijna 20 km fietsplezier én natuurbeleving. Op basis van grondig onderzoek en extra flora en fauna-toetsen hebben we de conceptroutes ingetekend. Die gaan we nu nog verder uitwerken en inpassen.”