Uitspraak Raad van State over vernieuwingen aan spoor tussen Meteren en Boxtel

21 dec 2022
De vernieuwingen aan het spoortraject Meteren-Boxtel kunnen in principe doorgaan. Dat staat in een uitspraak van de Raad van State van woensdag 21 december 2022.

Een groot aantal omwonenden ging in beroep tegen het tracébesluit ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel’ dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld. In het tracébesluit staat dat het spoor tussen Den Bosch en Vught wordt uitgebreid met twee sporen. Hierdoor wordt het treinverkeer tussen Amsterdam en Eindhoven gescheiden van het treinverkeer tussen Tilburg en Nijmegen. Verder komt er een nieuwe spoorboog bij Meteren (de Zuidwestboog). De Zuidwestboog maakt het mogelijk dat de goederenterreinen richting het zuiden van het land gebruik gaan maken van de bestaande Betuweroute, die speciaal is bedoeld voor goederentreinen.

Beroepen

Tegen het tracébesluit kwamen 32 bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder hen vooral omwonenden en een aantal bewoners- en buurtverenigingen. Zij vrezen dat het tracébesluit negatieve gevolgen zal hebben voor het woon- en leefklimaat langs het spoor. Het gaat hen daarbij in het bijzonder om geluid- en trillinghinder en de gevolgen voor de veiligheid. Ook betwijfelen zij het nut en de noodzaak van het tracébesluit en vinden zij dat de alternatieven niet voldoende overwogen zijn. Op één na krijgen zij in de uitspraak van vandaag geen gelijk. De staatssecretaris heeft volgens de Afdeling bestuursrechtspraak de gevolgen voor geluid- en trillinghinder voldoende onderzocht. Ook heeft hij goed gemotiveerd waarom de keuzes in het tracébesluit zijn gemaakt en waarom deze noodzakelijk zijn. De door de bezwaarmakers aangedragen alternatieven zijn volgens de Afdeling bestuursrechtspraak gezien de kosten en de doelstellingen van dit tracébesluit geen redelijke alternatieven. Voor al deze bezwaarmakers komt met deze uitspraak vandaag een einde aan de procedure.

Gemeente zet zich in voor leefbaarheid

Wethouder Jacoline Hartman: “De vernieuwingen aan het spoortraject zijn een onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor van ProRail. De Zuidwestboog bij Meteren zorgt voor een betere verbinding met de Betuweroute. Wij blijven ons inzetten voor onze inwoners om te zorgen dat hun vragen en zorgen worden gehoord en meegenomen door ons en ProRail. Voor de gemeente is het van groot belang dat we blijven opkomen voor de leefbaarheid van met name het dorp Waardenburg.”

Hoe verder?

Met deze tussenuitspraak is er nu duidelijkheid voor het tracébesluit. ProRail gaat starten met de uitvoering rekening houdend met de uitspraak.