Uitslag Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

Op deze webpagina publiceren wij de proces-verbalen van de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021.

De gemeente maakt het proces-verbaal van het GSB (inclusief alle bijlagen!) openbaar op de gemeentelijke website.

  • De gemeente maakt ook het CSV-bestand uit OSV openbaar (onbewerkt, dus in het format waarin dit bestand door OSV is aangemaakt).
  • Deze openbaarmaking geschiedt onmiddellijk nadat GSB zijn proces-verbaal heeft vastgesteld.
  • De openbaarheid duurt voort tot ten minste drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.
  • De originelen van het proces-verbaal en de verslagen van de waarnemers liggen ter inzage op het gemeentehuis (totdat over de toelating van de gekozenen is beslist).