Uitslag Swipocratie RES: Duurzame energie opwekken leeft in Rivierenland

23 mrt 2021
Logo RES
Een ruime meerderheid van de inwoners van Rivierenland vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt aan het opwekken van duurzame energie in de regio. Daarbij hebben windmolens langs infrastructuur en bij bedrijventerreinen en zonnepanelen op bedrijfsdaken en langs snelwegen de voorkeur. Dit blijkt uit de onlangs regio brede gehouden enquête over duurzame energie.

2.350 inwoners gaven in januari en februari 2021 hun mening over de opwek van duurzame energie in Rivierenland via Swipocratie. Deze laagdrempelige online enquête werd breed verspreid. Met de enquête is getoetst of de mening van de gemiddelde inwoner overeenkomt met de denkrichting van inwoners die meer bij het ontwikkelen van de Regionale Energie Strategie (RES) betrokken zijn geweest. Een soort check bij mensen die niet persé veel kennis over de RES of het doorlopen proces hebben. De RES beschrijft hoeveel duurzame energie Regio Rivierenland wil gaan opwekken en welke plekken geschikt zijn voor opwek via zon en wind.

Wat vinden inwoners?

2.350 inwoners vulden enquête in. Van deze mensen maakt 70% zich zorgen over klimaatverandering en vindt 73% het belangrijk dat er in Rivierenland wordt gewerkt aan het opwekken van duurzame energie. 52% vindt het niet acceptabel dat het landschap verandert door de komst van windmolens en zonnepanelen. Er is een voorkeur voor windmolens langs infrastructuur zoals snelwegen (72%) en bij bedrijventerreinen (68%). Maar liefst 96% is voorstander voor zonnepanelen op (bedrijf)daken, 84% is voor zonnepanelen langs snelwegen en 76% vindt de combinatie van zonnepalen en landbouw een goed idee.

Voor 55% maakt het voor hun mening over windmolens en zonnepanelen geen verschil of men wel of niet financieel kan meeprofiteren. 88% van de respondenten wil graag zijn huis energiezuiniger maken. 69% maakt zich hierbij wel zorgen over de kosten daarvan. 71% wil tot slot graag dat Rivierenland onderzoek doet naar warmte opwek uit water of de bodem. Ook als deze technieken vooralsnog niet rendabel zijn.

Alle resultaten

Het volledige overzicht van alle vragen en antwoorden staan op de website van de RES Rivierenland. U leest dit op www.resrivierenland.nl. Daar zijn ook de resultaten te lezen uitgesplitst per gemeente.