Uitslag enquête rotonde Hellouw

De gemeente zoekt naar een veilige manier om het dorp Hellouw te ontsluiten op de Graaf Reinaldweg.

Samen met de inwoners zoeken we naar een oplossing. Er is al veel jaren overleg tussen inwoners, gemeente en Provincie waarbij verschillende varianten bekeken zijn. Inwoners mochten uit een aantal opties kiezen en aangeven waar zij het liefst een nieuwe rotonde willen. Ook over de oversteek bij de Irenestraat mocht iedereen zijn of haar mening geven.

Resultaat

Ongeveer 20% van alle mensen hebben hun stem doorgegeven. De meesten willen graag een rotonde aan de Oudenhof. Ook willen zij graag de oversteek bij de Irenestraat laten afsluiten voor auto's. Alleen fietsers en voetgangers kunnen er dan nog oversteken. Voor de veiligheid maken we dan een middengeleider. Zij kunnen dan in twee keer oversteken.