Tricht, Vergroten biodiversiteit

Wie

De Stichting Dorpshuis Tricht en de Werkgroep Groen uit Tricht ontvangen uit het leefbaarheidsbudget een bedrag van 2.000,- euro.

Waarvoor

Dit is een bijdrage om de biodiversiteit binnen Tricht te vergroten en de leefkwaliteit voor inwoners te verbeteren.

Gebiedsmakelaar Barry Ganzeman: “Met deze bijdrage wordt een verbindend aspect binnen Tricht en Buurmalsen gerealiseerd. Tijdens zogenaamde crea-avonden worden voor geïnteresseerden insectenhotels gemaakt. Het is een mooi en duurzaam project voor Tricht.”