TONK aanvragen

U kunt de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen, afgekort TONK. Deze tijdelijke regeling is voor huishoudens die vanwege het coronavirus minder inkomen hebben en daardoor hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. De TONK is bedoeld als een tegemoetkoming in de woonkosten, zoals uw huur, hypotheek en gas, water en licht. Hieronder leest u wat u nodig heeft voor deze aanvraag, wat de voorwaarden zijn en meer informatie over deze regeling.

Voor de TONK maakt de bron van uw inkomen niet uit. U kunt in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming als u zelfstandige bent, in loondienst werkt of een uitkering zoals de TOZO, WW of bijstand ontvangt.

Voor het aanvragen van van TONK heeft u een DigiD nodig. Als u deze (nog) niet heeft, dan kunt u dat hier aanvragen: https://digid.nl/aanvragen

Het aanvraagformulier vult u digitaal in. Daarbij upload u bewijsstukken. 

Rijkoverheid steun en herstelpakket

Informatie op de website van de Rijkoverheid over TONK

Wat heeft u nodig voor een TONK aanvraag

 • Een DigiD code
 • Uw hypotheekspecificatie of uw huurspecificatie
 • Eventueel een bewijsstuk van uw VVE bijdrage
 • Bewijsstukken van de betaling voor uw gas, water en licht
 • Bankafschriften van de laatste drie maanden, denk daarbij ook aan uw spaarrekening

Voorwaarden

 • U woont in West Betuwe
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent vanwege het coronavirus inkomen verloren
 • U kunt door het verlies van inkomen uw vaste lasten niet betalen
 • De tegemoetkoming is alleen bedoeld voor kosten die zich in Nederland voordoen

Wij kunnen u vragen aanvullende stukken aan ons te verstrekken. Denk aan bewijsstukken van uw inkomen in januari 2020. Zo kunnen wij beoordelen of u daadwerkelijk inkomen bent verloren vanwege het coronavirus.

 

TONK aanvragen

Vanaf half maart kunt u de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen, afgekort TONK. Deze tijdelijke regeling is voor huishoudens die door vanwege het coronavirus minder inkomen hebben en daardoor hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.

De TONK is bedoeld als een tegemoetkoming in de woonkosten, zoals uw huur, hypotheek en gas, water en licht. Hieronder leest u wat u nodig heeft voor deze aanvraag, wat de voorwaarden zijn en meer informatie over deze regeling.

Digi-D

Voor het invullen van het aanvraagformulier heeft u een Digi-D code nodig. Heeft u deze nog niet? Dan kunt u dit hier aanvragen: https://digid.nl/aanvragen

Woonkosten

Onder woonkosten verstaan wij:

 • Uw kale huur
 • Hypotheekrente
 • Servicekosten
 • Bijdrage voor de VVE
 • Kosten voor gas, water en licht

De TONK is niet bedoeld voor de betaling van de aflossing van uw hypotheek. Lukt het u niet om de aflossing te betalen? Neem dan contact op met uw bank. Veel banken hebben regelingen voor hun klanten als zij door het coronavirus in de problemen komen met het betalen van hun hypotheek.

Tegemoetkoming

De TONK is geen vergoeding voor al uw vaste lasten. Ook betalen wij niet al uw woonkosten. De regeling is een tegemoetkoming voor uw woonkosten.

Met behulp van de TONK kunt u uw woonkosten betalen, zonder dat u financieel onder het sociaal minimum komt. Met een inkomen op bijstandsniveau gaan wij uit van 430 euro voor woonkosten. Met de TONK vullen wij het verschil tussen deze 430 euro en uw werkelijke woonkosten aan.

Heeft u een medebewoner?

Als u een medebewoner heeft, kunnen wij u aanvullende vragen stellen. Wellicht kan deze medebewoner (extra) bijdragen in de woonkosten. Met medebewoner bedoelen wij:

 • Niet uw partner
 • De medebewoner is 21 jaar of ouder
 • En de medebewoner volgt geen studie waar studiefinanciering voor wordt ontvangen

Hoe stellen wij de hoogte van de TONK vast?

Allereerst stellen wij vast of uw inkomen gelijk of hoger is dan het sociaal minimum. Als u een uitkering ontvangt van Werkzaak, of u ontvangt de TOZO van werkzaak, dan heeft u een inkomen op het sociaal minimum.

Het sociaal minimum hangt af van uw woonsituatie.

 • Alleenstaande  € 1.075,44
 • Alleenstaand ouder € 1.075,44
 • Gehuwden € 1.536,34

Is uw inkomen gelijk aan het sociaal minimum?

Dan is de berekening van de TONK als volgt: 

 • Uw vaste lasten min 430 euro is uw TONK

Is uw inkomen hoger dan het sociaal minimum?

Dan is de berekening van de TONK als volgt:

 • Uw vaste lasten min het sociaal minimum in uw situatie en min 430 euro is uw TONK

Eventuele vermogen

Ook houden wij rekening met uw eventuele vermogen. Wij laten uw vermogen vrij, als uw vermogen niet hoger is dan zoals dit is bepaald in de Participatiewet. Ook deze bedragen zijn afhankelijk van uw woonsituatie.

 • Alleenstaande €  6.295
 • Alleenstaand ouder € 12.590
 • Gehuwden € 12.590