Toespraak burgemeester Servaas Stoop dodenherdenking 2020

4 mei 2020
Thumbnail Dodenherdenking
Bekijk en lees hier de toespraak van de burgemeester over de dodenherdenking.
https://www.youtube.com/watch?v=x-FYoKsnib8

Deze inhoud kan niet worden weergeven. Om de volledige inhoud te zien, moet u cookies toestaan.

Externe cookies toestaan en inhoud weergevenMeer informatie over cookies

Hieronder leest u ook de uitschreven tekst:

Dames en heren, jongens en meisjes,

Zojuist zijn we twee minuten stil geweest. Tijdens deze stilte hebben we herdacht allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Wie had ooit gedacht dat we bij deze herdenking niet met een grote groep inwoners: kinderen, jongeren, vaders en moeders, opa’s en oma’s, bij elkaar zouden staan rondom een van de monumenten in de gemeente West Betuwe. Dat we ons volkslied niet samen zouden zingen. Vanwege de grote uitbraak van het coronavirus is alles anders. Er zijn geen ceremonies, we komen niet samen. Daarom heb ik eerder vandaag een krans gelegd bij het herinneringsmonument in Herwijnen. Dit ter nagedachtenis aan alle slachtoffers uit de gemeente West Betuwe.

De Tweede Wereldoorlog eindigde 75 jaar geleden. Juist voor de herdenking dit jaar hebben comités veel energie gestoken in het voorbereiden van activiteiten. Met als doel om verhalen over oorlog en vrijheid onder de aandacht te brengen. Opdat wij niet vergeten welke gruwelijke periode de Tweede Wereldoorlog was, hoe belangrijk de bevrijding in 1945 was en zeker ook wat de betekenis is van vrijheid vandaag en in de toekomst. Ik hoop dat later alsnog een gelegenheid komt om kennis te nemen van de resultaten van hun inspanningen.

Juist in deze moeilijke periode beseffen we wat het is om niet zomaar te kunnen doen wat we willen. Juist nu kunnen we als het ware ook onvrijheid voelen. Onvrijheid, maar van een totaal ander karakter als toen. Nu is er een virus waarop we moeilijk vat kunnen krijgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een vijand die het slechtste met mensen voor had en die totaal overheerste.

Op veel oorlogsmonumenten staan teksten zoals “Opdat wij niet vergeten” of “Dit nooit meer”. Door de verhalen over oorlog en vrijheid te blijven doorgeven aan elkaar en van de ene generatie op de andere kunnen we leren hoe belangrijk vrijheid is.

Ik denk aan de vier vrijheden die kort na de Tweede Wereldoorlog werden geformuleerd:

  1. Vrijheid van meningsuiting
  2. Vrijheid van godsdienst
  3. Vrijwaring van angst
  4. Vrijwaring van gebrek

Ze zijn gemakkelijk te onthouden. We mogen ze niet vergeten.

Tegelijk weten we ook dat er veel gebieden in de wereld zijn waar mensen snakken naar deze vier vrijheden. Ze zijn dus allerminst vanzelfsprekend. Laten we daarom, juist vandaag en morgen op de Bevrijdingsdag, beseffen dat ze voor ons een opdracht zijn om aan te werken. Ieder op zijn eigen plaats en manier. Want zo geef je vrijheid door!