Takken met witte bloesem voor een blauwe lucht.

Toespraak 4 mei burgemeester Servaas Stoop

04 mei 2023
College

Vandaag herdenken we. Burgemeester Stoop was aanwezig in Opijnen. Zijn toespraak leest u hier terug.

Burgemeester Stoop, Opijnen

Op 4 mei herdenken we alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog en bewijzen we eer aan militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Vandaag op deze plek, maar tegelijkertijd in de meeste andere dorpen in de gemeente West Betuwe.

Dodenherdenking is meer dan alleen een kranslegging en twee minuten stilte.Telkens staan we stil bij de vraag wat herdenken eigenlijk is en waarom we het elk jaar opnieuw doen.

Dit jaar is het landelijke thema van de Nationale Herdenking: ‘Leven met oorlog’Inmiddels leven we in Nederland al weer 78 jaar in vrede. Maar deze vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Een vrijheid die telkens weer op de proef wordt gesteld. Soms zelfs gevoed door dezelfde haat en wraaklust als tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Als ik denk aan leven met oorlog denk ik terug aan het moment dat wij als gemeente stilstonden bij de oorlog in Oekraïne die op 24 februari één jaar woedde. Op 15 maart vorig jaar arriveerde in Beesd de eerste bus met mensen uit Oekraïne. Ik heb toen met eigen ogen de ontreddering en het verdriet gezien. Maar ook hoe inwoners van Beesd zich ontfermden over de mensen die hier aankwamen. Ik heb toen verteld dat ik trots ben dat inwoners en instanties van onze gemeente hun hulp aanbieden. Van eettafels die georganiseerd werden en zelfs kinderen die kennismaken met Sinterklaas. Diezelfde inwoners die helpen om een lach op het gezicht van een kind te toveren. Diezelfde inwoners die er zijn om een traan te kunnen drogen of om een arm om iemand heen te slaan. Dat is ook leven met oorlog

Ik sprak de aanwezigen moed in, wenste hun sterkte en stak een licht aan, een teken van hoop. “Weet dat we met u meeleven,” zei ik. “Uw verdriet is ons verdriet, uw troost is onze troost en uw toekomst is onze toekomst. Met u hopen we op het eind van de oorlog en herstel van de vrede.”

Vrijheid is een groot goed en als die vrijheid wordt bedreigd, dan moeten we haar juist steviger gaan omarmen.  Door vanuit onze vrijheid van nu terug te kijken naar die duistere jaren van toen zien we scherper dan ooit de waarde van een vrij en democratisch land.

Zodat wij in vrijheid kunnen kiezen. Afgelopen maart voor de Provinciale Staten en de waterschappen en vorig jaar voor de gemeenteraad. Dat is een voorrecht en tegelijkertijd een verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om mee te doen, natuurlijk door te stemmen. Maar ook door meningen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren. Het oneens met elkaar te kunnen zijn. Door de stem van de minderheid, hoe afwijkend ook, te erkennen. Laten we beseffen dat een democratie ook in vredestijd gevaar kan lopen.  De oorlog mag dan al bijna 80 jaar achter ons liggen er is nog altijd sprake van antisemitisme en discriminatie. Soms sluimerend, soms heel aanwezig. Laten we ook beseffen dat er grote offers voor onze vrijheid zijn gebracht.

Vandaag, 4 mei 2023, gedenken wij hen die voor onze vrijheid zijn gestorven. Wij gedenken hen met gevoelens van respect en grote dankbaarheid. Hier, in Opijnen, in de andere dorpen van West Betuwe, in heel Nederland. Herdenken, opdat wij niet vergeten.

Dank u wel.