Tijdelijke woning verhuren

Het aanvraagformulier voor een nieuwe leegstandvergunning vindt u op Rijksoverheid.nl.

Belangrijk om te weten

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om dat te regelen. U leest daarover ook meer op de website van de rijksoverheid bij het onderwerp Tijdelijk verhuur

Natuurlijk moet u er altijd voor zorgen dat u aan de regels van het bestemmingsplan voldoet. Zo is het in de gemeente West Betuwe in de meeste gevallen niet toegestaan om uw woning in delen te verhuren aan meerdere huishoudens. Op www.ruimtelijkeplannen.nl leest u wat er over uw woning in het bestemmingsplan staat.

Eén van de mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren is verhuur op basis van de Leegstandwet. U heeft daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Om in aanmerking te komen voor een leegstandwetvergunning moet uw woning aan een aantal voorwaarden voldoen. U leest daarover meer op de website van de Rijksoverheid.

Aanvraag

Bij de aanvraag voor een leegstandvergunning van een te koop staande woning vragen wij u bewijs mee te sturen dat de woning te koop staat, bijvoorbeeld een link naar de verkoopsite of een kopie van de verkoopopdracht aan de makelaar.

Bij de aanvraag voor verlenging van een leegstandvergunning vragen wij u een kopie van de nog geldende vergunning(en) mee te sturen.

Kosten

De kosten van een vergunning voor het verhuren van de eigen woning bedragen € 102.