Tijdelijke vervanging van wethouder Rutger van Stappershoef

29 november 2023
College

Wethouder Rutger van Stappershoef gaat wegens persoonlijke familieomstandigheden met ziekteverlof. De fractie van Dorpsbelangen West Betuwe draagt Wil Kosterman voor als tijdelijk vervanger.

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 28 november ingestemd met de tijdelijke vervanging, waarna Kosterman officieel is geïnstalleerd in haar functie.

Burgemeester Servaas Stoop: “In goed overleg met Rutger hebben we samen besloten dat tijdelijke vervanging nu beter is. Dit is echt heel treurig voor Rutger en zijn familie. Deze stap is dan ook in hun belang. Wij wensen hen de komende tijd de benodigde kracht en wijsheid.

De afwezigheid van Rutger gaat naar verwachting nog enkele maanden duren. Met de voordracht van een tijdelijk wethouder, waar de gemeenteraad natuurlijk nog over moet besluiten, blijven we in deze periode als college op volle sterkte."

Dorpsbelangen West Betuwe is blij dat Wil Kosterman bereid is Rutger van Stappershoef te vervangen. Fractievoorzitter Henk de Man: “Wij leven enorm mee met de situatie bij familie Van Stappershoef en wensen hen alle sterkte en kracht toe. Kosterman heeft ruime ervaring in de gemeentelijke politiek en kent zowel West Betuwe als Rutger goed. Ze is vanaf 2014 wethouder geweest in Wijk bij Duurstede en heeft daarvoor vele jaren gewerkt als directeur bij wat nu Welzijn West Betuwe is. Als wethouder heeft zij veel ervaring en inhoudelijke kennis opgedaan die nodig is voor de directe voortzetting van de portefeuille van Rutger van Stappershoef. lk heb er alle vertrouwen in dat Wil met eenzelfde passie en bevlogenheid de ingezette lijn van Rutger de komende tijd goed kan voortzetten.”