Tegemoetkoming incontinentiemateriaal

  • Het is een financiële tegemoetkoming van de gemeente voor de extra keren dat inwoners incontinentiemateriaal naar de ondergrondse container brengen.
  • De tijdelijke regeling ging in op 1 juli en geldt tot en met 31 december 2019.
  • De maximale tegemoetkoming is 52 euro per halfjaar.
  • Vanaf 1 oktober 2019 is het mogelijk om een verzoek voor de tegemoetkoming in te dienen.
  • Het is een tijdelijke oplossing van de gemeente totdat er alternatief komt voor het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal, wegwerpluiers en medisch afval.
  • Inwoners met een laag inkomen die al een vergoeding via de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ontvangen, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal.

Tijdelijke oplossing

Avri zorgt voor de afvalinzameling in acht Rivierenlandse gemeenten. Ook in de gemeente West Betuwe. Momenteel onderzoekt Avri de mogelijkheden van het apart inzamelen van incontinentiemateriaal, wegwerpluiers en medisch afval. Tot die tijd is de financiële tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal een tijdelijke oplossing van de gemeente.

Medisch afval en luiers

Voor inwoners met een laag inkomen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, heeft de gemeente de regeling meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit is een bedrag voor de compensatie van extra medische kosten. De huidige vergoeding is ook voor de extra keren dat zij incontinentie-afval naar de ondergrondse container brengen. Voor inwoners die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn, maar wel (tijdelijk) medisch afval hebben, werken we met Avri samen aan een oplossing. Dat geldt ook voor ouders van kinderen die luiers gebruiken.

Stuur uw aanvraag in door het formulier in te vullen. Voeg altijd een medische verklaring van de huisarts toe specifiek voor incontinentiemateriaal. De gemeente beoordeelt of inwoners in aanmerking komen voor de bijdrage in de extra kosten.