Tegemoetkoming incontinentie- en/of medisch afval

 • Het is een financiële tegemoetkoming van de gemeente voor de extra keren dat inwoners incontinentie- en/of medisch afval naar de ondergrondse container brengen.
 • De tijdelijke regeling geldt tot 1 januari 2022. De regeling ging in op 1 juli 2019. 
 • De maximale tegemoetkoming is 104 euro voor het jaar 2021. Dat is gebaseerd op twee extra inworpen per week. 
 • Het is een tijdelijke oplossing van de gemeente totdat er een alternatief komt voor de recycling van incontinentiemateriaal en wegwerpluiers.
 • De tegemoetkoming is ook van toepassing voor personen die in aanmerking komen voor de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. U kunt dus in aanmerking komen voor de regeling én de tegemoetkoming. 
 • De vergoeding is niet voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken.

Voor wie is de vergoeding?

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met incontinentie- en/of medisch afval. Onder deze soorten afval verstaan we:  

 • Incontinentie-afval
 • Medisch afval. Het gaat onder andere om:
 • Stoma- en nierdialysemateriaal
 • Plastic medisch afval zoals infuuszakken
 • Hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval

De vergoeding van de gemeente is niet voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken. Zij komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Tijdelijke oplossing

Avri zorgt voor de afvalinzameling in acht Rivierenlandse gemeenten. Ook in de gemeente West Betuwe. Avri bekijkt momenteel met afvalverwerker ARN de mogelijkheden om incontinentiemateriaal en wegwerpluiers te recyclen. Naar verwachting wordt daar in de loop van 2021 meer over bekend. Tot die tijd is de financiële tegemoetkoming een tijdelijke oplossing van de gemeente. 

Chronisch zieken en gehandicapten

De tegemoetkoming voor incontinentie- en/of medisch afval is ook van toepassing voor inwoners die in aanmerking komen voor de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. U kunt dus in aanmerking komen voor de regeling én de tegemoetkoming. 

Stuur uw aanvraag in door het formulier in te vullen. Geef daarbij duidelijk aan voor welk jaar u het indient. De gemeente beoordeelt of inwoners in aanmerking komen voor de bijdrage. Dat beoordelen we aan de hand van een aantal voorwaarden.

 • U bent ingeschreven in de gemeente West Betuwe
 • U woont zelfstandig
 • U heeft incontinentie en/of medisch afval en kunt dit aantonen door:
  • Een pakbon, aankoop-, afhaalbewijs of verklaring van de huisarts voor incontinentiemateriaal of medisch materiaal. Bij medisch materiaal gaat het onder andere om:
   • Stoma- en nierdialysemateriaal
   • Plastic medisch afval, zoals infuuszakken
   • Hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval

Let op: Het bewijsmateriaal moet betrekking hebben op het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt. Als u het verzoek indient voor 2021, dan moet het bewijsstuk uit datzelfde jaar komen.