Tegemoetkoming incontinentie- en/of medisch afval

 • Het is een financiële tegemoetkoming van de gemeente voor de extra keren dat u incontinentie- en/of medisch afval naar de ondergrondse container brengt.
 • De tijdelijke regeling geldt van 1 januari tot 31 december 2020.
 • Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om een verzoek voor de tegemoetkoming voor 2020 in te dienen.
 • De maximale tegemoetkoming is 125 euro voor het jaar 2020. Dat is gebaseerd op twee extra inworpen per week.
 • Het is een tijdelijke oplossing van de gemeente totdat er alternatief komt voor de recycling van incontinentiemateriaal en wegwerpluiers.
 • De vergoeding is niet voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken.
 • Ook inwoners die al een vergoeding via de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ontvangen, komen ook in aanmerking voor de tegemoetkoming voor incontinentie- en medisch afval.

Voor wie is de vergoeding?

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met incontinentie- en/of medisch afval. U kunt voor incontinentiemateriaal nu al een bijdrage krijgen.  Voor medisch afval kan dit waarschijnlijk ook vanaf 1 april 2020. 

De vergoeding is niet bedoeld voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken. Deze inwoners komen niet in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming.

Tijdelijke oplossing

Avri zorgt voor de afvalinzameling in acht Rivierenlandse gemeenten. Ook in de gemeente West Betuwe. Avri bekijkt momenteel met afvalverwerker ARN de mogelijkheden om incontinentiemateriaal en wegwerpluiers te recyclen. Naar verwachting wordt daar in april 2020 meer over bekend. Tot die tijd is de financiële tegemoetkoming een tijdelijke oplossing van de gemeente.

Stuur uw aanvraag in door het formulier in te vullen. Het is mogelijk om vanaf 1 januari 2020 een verzoek voor een bijdrage in te dienen. De gemeente beoordeelt of inwoners in aanmerking komen voor de bijdrage. Dat beoordelen we aan de hand van een aantal voorwaarden. 

 • U bent ingeschreven in de gemeente West Betuwe
 • U woont zelfstandig
 • U heeft incontinentie- en medisch afval en kunt dit aantonen door:
  • Een pakbon, aankoop-, afhaalbewijs of verklaring van de huisarts*.

Momenteel is het nog niet mogelijk om voor medisch afval de bijdrage aan te vragen. Voor medisch afval kan dit waarschijnlijk ook vanaf 1 april 2020. Houd hiervoor onze website in de gaten. 

Let op: Het bewijsmateriaal moet betrekking hebben op het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt. Als u het verzoek indient voor 2020, dan moet het bewijsstuk uit datzelfde jaar komen. Vraagt u het voor beide jaren aan? Lever van die jaren dan ook bewijsmateriaal aan.