Tegemoetkoming incontinentie- en/of medisch afval

 • Het is een financiële tegemoetkoming van de gemeente voor de extra keren dat inwoners incontinentie- en/of medisch afval naar de ondergrondse container brengen.
 • De tijdelijke regeling geldt van 1 januari tot 31 december 2020.
 • Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om een verzoek voor de tegemoetkoming voor 2020 in te dienen.
 • De maximale tegemoetkoming is 125 euro voor het jaar 2020. Dat is gebaseerd op twee extra inworpen per week.
 • Het is een tijdelijke oplossing van de gemeente totdat er alternatief komt voor de recycling van incontinentiemateriaal en wegwerpluiers.
 • De vergoeding is niet voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken.
 • Inwoners met een laag inkomen die al een vergoeding via de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ontvangen, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming voor incontinentie- en medisch afval.

Voor wie is de vergoeding?

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met incontinentie- en/of medisch afval. Onder deze soorten afval verstaan we:  

 • Incontinentiemateriaal
 • Stomamateriaal
 • Dialysemateriaal van thuisbehandelingen

De vergoeding van de gemeente is niet bedoeld voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken. Deze inwoners komen niet in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming.

Tijdelijke oplossing

Avri zorgt voor de afvalinzameling in acht Rivierenlandse gemeenten. Ook in de gemeente West Betuwe. Avri bekijkt momenteel met afvalverwerker ARN de mogelijkheden om incontinentiemateriaal en wegwerpluiers te recyclen. Naar verwachting wordt daar in april 2020 meer over bekend. Tot die tijd is de financiële tegemoetkoming een tijdelijke oplossing van de gemeente.

Chronisch zieken en gehandicapten

Voor inwoners met een laag inkomen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, heeft de gemeente de regeling meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit is een bedrag voor de compensatie van extra medische kosten. Die vergoeding is ook voor de extra keren dat zij incontinentie- en/of medisch afval naar de ondergrondse container brengen. Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor de regeling meerkosten chronische zieken en gehandicapten

Stuur uw aanvraag in door het formulier in te vullen. Het is mogelijk om vanaf 1 januari 2020 een verzoek voor een bijdrage in te dienen. De gemeente beoordeelt of inwoners in aanmerking komen voor de bijdrage. Dat beoordelen we aan de hand van een aantal voorwaarden. 

 • U bent ingeschreven in de gemeente West Betuwe
 • U woont zelfstandig
 • U maakt geen gebruik van de regeling meerkosten chronische zieken en gehandicapten.
 • U heeft incontinentie- en/of medisch afval en kunt dit aantonen door:
  • Een pakbon, aankoop-, afhaalbewijs of verklaring van de huisarts voor incontinentiemateriaal of;
  • Een pakbon, aankoop- of afhaalbewijs voor stoma- of dialysemateriaal.

Let op: De pakbon, het aankoop-, afhaalbewijs of verklaring van de huisarts moeten betrekking hebben op het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt. Als u het verzoek indient voor 2020, dan moet het bewijs uit datzelfde jaar komen.