Tegemoetkoming incontinentie- en/of medisch afval

 • Het is een financiële tegemoetkoming van de gemeente voor de extra keren dat inwoners incontinentie- en/of medisch afval naar de ondergrondse container brengen.
 • De tijdelijke regeling geldt voor de periode 1 juli 2019 tot 31 december 2020.
 • Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om een verzoek voor de tegemoetkoming voor 2020 in te dienen.
 • Wilt u nog een verzoek indienen voor 2019? Geef dit duidelijk aan in het formulier.
 • De maximale tegemoetkoming is 125 euro voor het jaar 2020. Dat is gebaseerd op twee extra inworpen per week. Voor 2019 is de vergoeding 52 euro voor een halfjaar. Dat komt doordat de tegemoetkoming inging op 1 juli 2019.
 • Het is een tijdelijke oplossing van de gemeente totdat er een alternatief komt voor de recycling van incontinentiemateriaal en wegwerpluiers.
 • De tegemoetkoming is ook van toepassing voor personen die in aanmerking komen voor de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. U kunt dus in aanmerking komen voor de regeling én de tegemoetkoming. Dat is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019.
 • De vergoeding is niet voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken.

Voor wie is de vergoeding?

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met incontinentie- en/of medisch afval. Onder deze soorten afval verstaan we:  

 • Incontinentie-afval
 • Medisch afval. Het gaat onder andere om:
 • Stoma- en nierdialysemateriaal
 • Plastic medisch afval zoals infuuszakken
 • Hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval

De vergoeding van de gemeente is niet voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken. Zij komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Tijdelijke oplossing

Avri zorgt voor de afvalinzameling in acht Rivierenlandse gemeenten. Ook in de gemeente West Betuwe. Avri bekijkt momenteel met afvalverwerker ARN de mogelijkheden om incontinentiemateriaal en wegwerpluiers te recyclen. Naar verwachting wordt daar in de loop van 2020 meer over bekend. Tot die tijd is de financiële tegemoetkoming een tijdelijke oplossing van de gemeente.

Chronisch zieken en gehandicapten

De tegemoetkoming voor incontinentie- en/of medisch afval is ook van toepassing voor inwoners die in aanmerking komen voor de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. U kunt dus in aanmerking komen voor de regeling én de tegemoetkoming. Dat is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019. U kunt dit dus ook nog aanvragen voor het vorige jaar. 

Stuur uw aanvraag in door het formulier in te vullen. Geef daarbij duidelijk aan voor welk jaar u het indient. De gemeente beoordeelt of inwoners in aanmerking komen voor de bijdrage. Dat beoordelen we aan de hand van een aantal voorwaarden.

 • U bent ingeschreven in de gemeente West Betuwe
 • U woont zelfstandig
 • U heeft incontinentie en/of medisch afval en kunt dit aantonen door:
  • Een pakbon, aankoop-, afhaalbewijs of verklaring van de huisarts voor incontinentiemateriaal of medisch materiaal. Bij medisch materiaal gaat het onder andere om:
   • Stoma- en nierdialysemateriaal
   • Plastic medisch afval, zoals infuuszakken
   • Hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval

Let op: Het bewijsmateriaal moet betrekking hebben op het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt. Als u het verzoek indient voor 2020, dan moet het bewijsstuk uit datzelfde jaar komen. Vraagt u het voor beide jaren aan? Lever van die jaren dan ook bewijsmateriaal aan.