Subsidiebeleid

Door de fusie op 1 januari 2019 is er voor de gemeente West Betuwe nieuw subsidiebeleid nodig. Dit betekent dat er voor subsidieontvangers in de toekomst wat kan gaan veranderen. Daarom vragen we hen, maar ook potentiële subsidieaanvragers, om met ons mee te denken. Bijvoorbeeld over de manier van subsidieverdeling, het makkelijker maken van aanvragen en andere manieren van ondersteuning.

De uitgangspunten

Dinsdag 30 juni stelde de raad de nota met uitgangspunten en de Algemene Subsidieverordening 2020 (ASV) vast. Dit is een belangrijk eerste besluit binnen het proces om te komen tot nieuw subsidiebeleid. Wensen voor het nieuwe beleid zijn nu duidelijk. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk maatwerk per kern en activiteit. En een simpelere (digitale) aanvraagprocedure.

De ASV en nota met uitgangspunten zijn opgesteld aan de hand van het Bidbook, vragenlijsten en gesprekken. Zowel met (potentiële) subsidieaanvragers als met de raad.

In gesprek

Tijdens drie bijeenkomsten in februari en maart gingen we met subsidieaanvragers en potentiële subsidieaanvragers in gesprek over de uitgangspunten. Dat deden we aan de hand van vier verschillende thematafels:

  • Thema 1: Hoe moeten we subsidie verdelen?
  • Thema 2: Hoe kunnen we het subsidietraject verbeteren?
  • Thema 3: Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties beter samenwerken?
  • Thema 4: Hoe kunnen we wederkerigheid stimuleren?

Het vervolg

De inbreng van de avonden hebben we visueel samengevat:

De vastgestelde uitgangspunten en de ASV vormen een belangrijke basis van het subsidiebeleid. Maar ze geven nog geen antwoord op de vraag wie er subsidie krijgen en hoeveel. Daarvoor gaat de gemeente in juli en september van dit jaar verder in gesprek met (potentiële) subsidieaanvragers. Zoals dorpshuizen, sportverenigingen, cultuurinstellingen, wmo- en jeugdorganisaties en speeltuinverenigingen.

Wanneer gaat het nieuwe subsidiebeleid in?

Voor aanvragers van subsidie verandert er pas wat vanaf 2021. Wanneer u in dat jaar een aanvraag doet voor activiteiten en initiatieven in 2022. In 2020 beoordeelt de gemeente de subsidieaanvragen voor 2021. Dit gebeurt op basis van de bestaande regelingen (vanuit de voormalige drie gemeenten).