Subsidiebeleid

Door de fusie op 1 januari 2019 is er voor de gemeente West Betuwe nieuw subsidiebeleid nodig. Dit betekent dat er voor subsidieontvangers in de toekomst wat kan gaan veranderen. Daarom vragen we hen, maar ook potentiële subsidieaanvragers, om nú al met ons mee te denken. Bijvoorbeeld over de manier van subsidieverdeling, het makkelijker maken van aanvragen en andere manieren van ondersteuning.

De uitgangspunten

Bij het ontwikkelen van nieuw subsidiebeleid vormt het Bidbook een belangrijk hulpmiddel. Aan de hand daarvan heeft de gemeente alvast een nota met uitgangspunten gemaakt. Lees de conceptnota met uitgangspunten: 

In gesprek

Tijdens drie bijeenkomsten in februari en maart gingen we met u in gesprek over de uitgangspunten. Dat deden we aan de hand van vier verschillende thematafels:

  • Thema 1: Hoe moeten we subsidie verdelen?
  • Thema 2: Hoe kunnen we het subsidietraject verbeteren?
  • Thema 3: Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties beter samenwerken?
  • Thema 4: Hoe kunnen we wederkerigheid stimuleren?

Het vervolg

De inbreng van de avonden gebruiken we om het vervolgproces vorm te geven. Dit proces leidt uiteindelijk tot de definitieve nota met uitgangspunten.

Wanneer gaat het nieuwe subsidiebeleid in?

Voor aanvragers van subsidie verandert er pas wat vanaf 2021. Wanneer u in dat jaar een aanvraag doet voor activiteiten en initiatieven in 2022. In 2020 beoordeelt de gemeente de subsidieaanvragen voor 2021. Dit gebeurt op basis van de bestaande regelingen (vanuit de voormalige drie gemeenten).