Subsidie voor wolfwerende maatregelen tijdelijk opengesteld

19 nov 2022
In de gemeente West Betuwe is een wolf gesignaleerd. De provincie Gelderland heeft een subsidie voor houders van schapen en geiten als wolven schade aanrichten en niet gelijk doortrekken. Zij kunnen de komende twee weken subsidie aanvragen. Deze subsidie wordt gebruikt voor de aanschaf van beschermingsmiddelen.

Subsidie aanvragen

De provincie verstrekt de subsidie uit een calamiteiten regeling. Deze geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. De provincie adviseert alle dierhouders om passende maatregelen te treffen. Zoals met wolfwerende rasters: hekken die hoog genoeg zijn om wolven buiten te houden. 

Wanneer en in welke situatie vraagt u de subsidie aan?

Subsidie is mogelijk wanneer er twee of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen zeven dagen zijn, binnen één gemeente of binnen twee aan elkaar grenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten. 

De subsidie is tijdelijk en moet binnen twee weken na de tweede aanval zijn aangevraagd. De calamiteitenregeling is in West Betuwe opengesteld van 18 november tot en met 2 december 2022. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen die dan ook aanspraak kunnen maken op deze subsidie. 

De calamiteitenregeling

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen, zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag na plaatsing indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. 

Leefgebied

In de provincie Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied.

Noodsets

Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in West Betuwe, maar ook in Zaltbommel en Maasdriel, kan men de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. De sets bestaan uit acht flexinetten met schrikdraadapparatuur waarmee een noodkraal gemaakt kan worden. De noodsets blijven eigendom van de provincie en worden 2 weken uitgeleend. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om in de tussentijd een blijvende oplossing te creëren. 

Voor het in bruikleen krijgen van een noodset kan men een verzoek doen bij het Provincieloket. Stuur een e-mail naar post@gelderland.nl of bel van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur naar 026 - 35 99 999 voor meer informatie. Voor calamiteiten of incidenten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Met de calamiteitenregeling en de noodsets wil de provincie schapen- en geitenhouders helpen. Door het tijdelijk uitlenen van wolfwerende rasters of een tegemoetkoming in de kosten hoopt de provincie dierhouders te stimuleren in de bereidheid tot handelen. Wanneer dierhouders in een vroeg stadium wolfwerende maatregelen treffen, neemt de kans op wolvenaanvallen af en daarmee de kans op onnodig, ingrijpend leed voor dier en dierhouder.

Schade melden

U kunt wolvenschade direct melden bij BIJ12 via www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/schademeldingen/#overzicht.