Steun voor plannen ver- en aanbouw gemeentehuis

18 dec 2020
Eind 2019 stemde de raad in met de ver- en aanbouw van het gemeentehuis in Geldermalsen. Het bestaande pand wordt verbouwd, zodat het voldoet aan de duurzaamheidsambities en -verplichtingen van West Betuwe. Ook komt er een nieuwe publiekshal en raadszaal. Voor deze plannen is een budget van 12,8 miljoen euro nodig. De gemeenteraad ging op 17 december unaniem akkoord met de plannen.

Dit gebeurde tijdens een besluitvormende bijeenkomst van de raad. Het college vroeg de raad 12,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan. Dit bedrag was conform eerdere afspraken. De plannen houden rekening met belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, het nieuwe werken en de gevolgen van de coronacrisis. De fracties staan unaniem achter het voorstel van het college.

Aan de slag

Nu het besluit is genomen, kunnen het college en de architect verder met de uitwerking. Zo volgt er bijvoorbeeld een Europese aanbesteding om een aannemer te zoeken. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden aan het gemeentehuis in augustus 2021. Dat betekent dat het huidige gemeentehuis tegen die tijd leeg moet zijn. De gemeente werkt tijdelijk vanuit drie naastgelegen gebouwen. Het gaat om Kuipershof 4, het oude politiebureau en het pand van Univé aan de Van Dam van Isseltweg. Die laatste is recht tegenover de hoofdingang van het gemeentehuis.

Verbouwplannen

De gemeente wil het bestaande pand grondig en duurzaam verbouwen. Daarbij maakt de gemeente gebruik van bestaande faciliteiten. Eerder dit jaar werd het bureau cepezed gekozen als architect voor het gemeentehuis. Dat bureau werkt samen met de gemeente de plannen uit. Op korte termijn volgt er een definitief ontwerp voor het toekomstige gebouw. Dit ontwerp laat zien hoe het pand eruit gaat zien.