Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Als u zelf in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u dit aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kunt u op twee manieren doen:

  1. Bij de balie in het gemeentehuis levert u de stempas in. In ruil voor uw stempas krijgt u een zogenaamde kiezerspas. Met deze kiezerspas mag u stemmen op een stembureau in een andere gemeente. U kunt uiterlijk 22 mei tot 12:00 uur persoonlijk uw kiezerspas aanvragen.
  2. Een schriftelijke aanvraag aan de burgemeester. Uiterlijk 10 mei 2019 heeft u de stempas in uw bezit. Als u vóór deze datum een verzoek wilt indienen om zelf uw stem in een andere gemeente uit te brengen, dan kan dat schriftelijk. Hiervoor maakt u gebruik van het Aanvraagformulier Kiezerspas. Dit formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 binnen zijn bij de gemeente.

Heeft u uw stempas al ontvangen? Dan moet u deze inleveren bij het ophalen van uw kiezerspas.

Wilt u een kiezerspas aanvragen? Neem dan contact op met Team publiek via 0345 - 72 88 00. Of stuur een e-mail met uw verzoek aan verkiezingen@westbetuwe.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en woonplaats.