Stand van zaken inning abonnementstarief Wmo ondersteuning 2020 door het CAK

26 jun 2020
CAK wmo
Krijgt u ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. Dit noemen we het abonnementstarief. Het abonnementstarief is in 2020 maximaal 19 euro per maand.

Het opleggen en innen van het abonnementstarief gebeurt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Door een technisch probleem bij het (CAK) heeft nog niet iedereen facturen ontvangen. Het CAK doet er alles aan om hun Wmo-cliënten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden versturen zij stap voor stap de facturen.

Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-ondersteuning niet geleverd. Om deze reden heeft de rijksoverheid besloten om het abonnementstarief voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Dit betekent dat Wmo-cliënten over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-- betalen.

Deze maatregel geldt niet voor Wmo-cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of opvang wonen. Voor deze voorzieningen is de hulp en/of ondersteuning ook in april en mei doorgegaan. Via dit bericht adviseren we onze Wmo-cliënten om geld te reserveren om de, nog te ontvangen, facturen van het CAK te kunnen betalen.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit bieden ze aan om betalingsproblemen te voorkomen. U kunt hier gebruik van maken zodra u facturen ontvangt. Informatie hierover staat op alle facturen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het opleggen en innen van het abonnementstarief? Kijk dan op de website van het CAK te vinden. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.