Sport

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer mogen sporten. Wel ziet sporten er anders uit dan voor de coronacrisis. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen alleen buiten sporten op plekken die de gemeente heeft aangewezen. Bij het sporten op deze plekken moet altijd een begeleider, die de gemeente heeft aangewezen, zijn.

Buitensporten

De versoepeling van de maatregelen gaat alleen over sporten in de buitenlucht. Ook mag sporten alleen op de buitensportaccommodaties of het eigen terrein van sportaanbieders. Een training in een park mag dus niet. Zij hebben hiervoor toestemming nodig van de gemeente. 

Spelregels

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Alleen kinderen/jongeren en de sportbegeleider mogen op de sportlocatie komen.
  • Gebouwen op het sportpark zijn niet toegankelijk.
  • Kinderen/jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich daar niet omkleden en douchen en gaan na de activiteit direct naar huis.
  • Ouders die kinderen brengen of halen, mogen niet op de locatie blijven.
  • We vragen sportverenigingen om gastvrij te zijn, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen, ook niet-leden.
  • De begeleider van de jeugdige sporters dient herkenbaar te zijn door het dragen van een veiligheidshesje of andersoortig herkenbare kleding;
  • ​De begeleider dient een afschrift van de door de gemeente verstrekte toestemmingsbrief bij zich te dragen en moet dit op verzoek van een bijzonder opsporingsambtenaar of politieagent te kunnen tonen;
  • ​De sportvereniging zorgt ervoor dat op de accommodaties toiletten tijdens het sporten toegankelijk zijn. Voor het gebruik van deze toiletvoorziening stelt de sportvereniging regels op voor begeleiding en schoonmaak.

Op de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid leest alle regels

Afstand houden

De regel over het afstand houden geldt ook bij het sporten. Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar moeten onderling 1.5 meter afstand houden. De begeleider houdt hier rekening mee in de voorbereiding en controleert hierop tijdens de training.

Contactpersoon sport

Bent u een sportvereniging of -aanbieder? En heeft u vragen? Ziet u problemen of mogelijkheden? We horen het graag! Neem contact op met de gemeente via gemeente@westbetuwe.nl of 0345 - 72 88 02. U kunt vragen naar mevrouw Rebecca Bosch.