Sociaal investeren in talent met Doe- en ervaardag

14 mrt 2023
Soms komen mensen door verschillende redenen moeilijk aan werk. Ze hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn langdurig werkloos, hebben een migratieachtergrond of hebben een beperking. In samenwerking met Werkzaak Rivierenland helpen we deze mensen met de stap naar de arbeidsmarkt. Daarom organiseerden we gezamenlijk met bouwbedrijf WAM & Van Duuren en WSi techniek op 7 maart een Doe-en ervaardag. Deze vond plaats op de bouwplaats van het nieuwe gemeentehuis.

Doe- en ervaardag

We verstrekken geregeld opdrachten aan bedrijven en organisaties. Hierbij stimuleren of verplichten we de organisatie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Ook bij de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis maakten we hierover afspraken met het bouwbedrijf. Veertien deelnemers aan de Doe- en ervaardag met interesse in bouw en techniek maakten kennis met verschillende onderdelen binnen de bouwsector.

Omzien naar elkaar

Het is een vorm van omzien naar elkaar. Vertelt wethouder Inclusie Jan de Geus, die ook bestuurslid is van Werkzaak Rivierenland en bestuurlijk verantwoordelijk voor de nieuwbouw. “Deelnemers aan de Doe- en ervaardag hebben verschillende achtergronden. Het is onze taak om te zorgen dat iedereen elkaar helpt en dat we dit ook uitdragen op allerlei manieren. We zijn een rolmodel voor integratie en om mee te doen. En recht op werk is één van de basisbehoefte om mee te doen in de samenleving.”

Vervolg

Werkzaak Rivierenland organiseert regelmatig vergelijkbare doe- en ervaardagen in de regio. Het doel is om deelnemers te inspireren. Het is een laagdrempelige manier om werkzoekenden kennis te laten maken met verschillende branches. Uiteindelijk kan Werkzaak Rivierenland getalenteerde deelnemers koppelen aan een werkgever of introduceren bij een opleider. Ze begeleiden de talenten daarna verder in het arbeidstraject. Meer informatie over de stap naar de arbeidsmarkt is te vinden op de website van Werkgever Service Punt via https://wsprivierenland.nl.