Rumpt, Activiteiten en boekje historie Rumptsfeest

Activiteit

Stimuleren en uitbreiden van het vrijwilligerswerk in Rumpt en het formaliseren van het Genootschap Otto van Scherpenzeel.

Wie

Het Oranje Comité Rumpt, Rhelico voetbal en de muziekvereniging Voorwaarts.

Waarvoor

De drie initiatiefnemers organiserende dorpsquiz (= een nieuwe activiteit) tijdens het Rumptsfeest. De pub en de dorpsquiz worden voor minimaal 3 jaar tijdens het Rumptsfeest georganiseerd. ln de quiz komt de historie en cultuur van Rumpt terug. De quiz wordt gehouden tijdens in de periode 15 tot en met 21 juni 2019. Ook geven zij een boekje uit met de historie van het Rumptsfeest. Het boekje is een bewaarexemplaar voor de samenleving. Het toegekende budget is 2.000 euro.

Barry Ganzeman, gebiedsmakelaar: “De initiatiefnemers ontvangen een bijdrage omdat het Rumptsfeest in Rumpt een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp. Veel vrijwilligers zetten zich met elkaar in om dit feest te organiseren. Het hele dorp, van jong tot oud, wordt betrokken bij de festiviteiten. De quiz met daarin de historie en cultuuraspecten van Rumpt en het historische boekje Rumptsfeest dragen bij aan een blijvende herinnering en het historisch besef van het dorp Rumpt.”