Resultaten burgerpeiling West Betuwe

4 Feb 2021
Wat vinden inwoners van West Betuwe van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Antwoorden op deze en andere vragen konden inwoners geven in de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. De gemeente West Betuwe deed vorig jaar voor het eerst mee.

Van de 2.400 door onderzoeksbureau BMC benaderde inwoners deden er 748 mee. De burgerpeiling is dan ook een momentopname. Het geeft de gemeente inzicht in haar prestaties. Aan het woord wethouder Ed Goossens van Dienstverlening: “Het college vindt deze nulmeting heel waardevol. Zeker nu we net twee jaar op weg zijn als nieuwe gemeente. Het rapport biedt kansen om ons continu op diverse vlakken te verbeteren. Daar gaan we graag mee aan de slag!”

Verbinding samenleving 
“We zoeken nog meer de verbinding met de samenleving. Ook al is dit door de coronamaatregelen nu grotendeels digitaal. Komend jaar investeren we tevens veel in het onderhoud van wegen en groen. We gaan door met onze populaire thuisbrengservice van paspoorten en rijbewijzen. Zo laten we zien dat we samen verder bouwen aan West Betuwe. Over twee jaar doen we weer een burgerpeiling. Niet voor een beter rapportcijfer, maar voor een tevreden inwoner.”

Woon- en leefomgeving 
De leefbaarheid in West Betuwe beoordelen de inwoners als positief (8,1). De zorg van de gemeente voor de zorg- en woonomgeving scoort iets lager (6,4). Het eerste cijfer ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Het tweede juist iets lager. 54% van de respondenten ervaart soms of vaak onveilige verkeerssituaties. Dit ligt in lijn met de beoordeling van het onderhoud van de bestrating (54% is positief). Ditzelfde geldt voor het beheer en onderhoud van het groen (50% is positief). 

Relatie inwoner en gemeente 
De wijze waarop de gemeente inwoners en organisatie betrekt en samenwerking zoekt, krijgt een 5,7. Dit ligt wat lager dan referentiegroepen, die op dit punt gemiddeld een 6,2 scoren. Inwoners zijn relatief kritisch op het gemeentebestuur. 20% geeft aan hier vertrouwen in te hebben. Dit is lager dan referentiegroepen (gemiddeld 30%). 

Dienstverlening 
De dienstverlening van de gemeente krijgt een 6,6. De dienstverlening voor de digitale faciliteiten scoort een 6,8. Beide cijfers liggen dicht bij die van referentiegroepen. Het continu verbeteren heeft onze dagelijkse aandacht. West Betuwe is als fusiegemeente op de goede weg, maar het kan altijd nog net iets beter!

Zorg en welzijn 
Op dit onderdeel scoort de gemeente West Betuwe in lijn met gemiddelden van referentiegroepen. Zowel als het gaat om de algehele gezondheid (7,9) als het welbevinden (8,0) scoort West Betuwe goed. Ook de inspanningen voor mensen met een beperking scoort met een 6,5 vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Wanneer het gaat om mantelzorgers valt op dat in West Betuwe 8% aangeeft belemmeringen te ervaren in het dagelijks leven. Dit is lager dan gemiddeld in referentiegroepen. 

Benieuwd naar het rapport? Deze staat op de site www.waarstaatjegemeente.nl.