Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente.

Wil je meer informatie? Bel dan met het Team Juridische zaken op telefoonnummer 0345 72 84 27

Als u uw persoonsgegevens opgevraagd heeft, ontvangt u een overzicht met:

  • Het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • Welke persoonsgegevens er zijn verwerkt
  • De ontvangers van die gegevens
  • De periode dat de gegevens blijven opgeslagen (bewaard)
  • De herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen, neemt u contact op met de gemeente via bovengenoemd telefoonnummer. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen op het gemeentehuis.

Binnen een maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.

Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.