Publicatie voorgenomen verkopen van onroerende zaken

Bekendmaken van verkoop of verhuur van gebouwen of percelen grond die eigendom zijn van de gemeente. De bekendmakingen staan 3 weken online

Als gemeente verkopen of verhuren we gebouwen of grond die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente West Betuwe publiceert de uitgifte van onroerende zaken vanwege de uitspraak van de Hoge raad in het ‘Didam-arrest’ van 26 november 2021.

Hieronder kunt u per onroerende zaak het plan en de motivatie van de gemeente West Betuwe zien  om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u dit binnen de vervaltermijn aangeven.

Bijgewerkt 3 oktober 2022. Er liggen stukken ter inzage

Publicatie voorgenomen verkopen van onroerende zaken 4 t/m 24 oktober

De gemeente heeft het voornemen om een strook grond te verkopen aan de aangrenzende grondeigenaar. Het perceel is 27 m² groot en is kadastraal bekend: gemeente Geldermalsen, sectie G, nummer 3132 (ged.).

Met de betreffende koper is op 22 september 2022 overeenstemming bereikt over de grondverkoop.

De gemeente West Betuwe is van mening dat om de volgende redenen de koper de enige gegadigde is om de grond te kopen:

  • De te verkopen grond grenst alleen aan het perceel van koper en aan het grondeigendom van de gemeente West Betuwe. Dit soort stroken worden alleen aan de aangrenzende eigenaar verkocht.
  • De verkoop betreft een aanpassing van de erfgrens. Er zijn door de gemeente al tijdelijke bouwhekken geplaatst naast het gemeentewerf die op de aan te passen grens staan.

Bekijk de tekening van het perceel grond

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 24 oktober 2022 aangeven door middel van een gemotiveerd aangetekend bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: “Voorgenomen Verkoop grond nabij Rijnstraat 22 te Geldermalsen”.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan.

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad op 4 oktober 2022

De gemeente heeft het voornemen om een strook grond te verkopen aan de aangrenzend grondeigenaren. Het perceel is 27 m² groot en is kadastraal bekend: gemeente Geldermalsen, sectie G, nummer 2754 (ged.).

Met de betreffende koper is op 12 september 2022 overeenstemming bereikt over de grondverkoop.

De gemeente West Betuwe is van mening dat om de volgende redenen de koper de enige gegadigde is om de grond te kopen:

  • De te verkopen grond grenst alleen aan het perceel van kopers en aan het grondeigendom van de gemeente West Betuwe. Restgroen wordt alleen aan de aangrenzende eigenaar verkocht.
  • Kopers huurden de grond al sinds 2017 van de gemeente.

Bekijk de tekening van het perceel grond 

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 24 oktober 2022 kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd aangetekend bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: “Voorgenomen verkoop strook grond naast woning aan de Willemstraat 18 te Geldermalsen”.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan.

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad op 4 oktober 2022