Publicatie voorgenomen verkopen van onroerende zaken

Bekendmaken van verkoop of verhuur van gebouwen of percelen grond die eigendom zijn van de gemeente. De bekendmakingen staan 3 weken online.

Als gemeente verkopen of verhuren we gebouwen of grond die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente West Betuwe publiceert de uitgifte van onroerende zaken vanwege de uitspraak van de Hoge raad in het ‘Didam-arrest’ van 26 november 2021.

Hieronder kunt u per onroerende zaak het plan en de motivatie van de gemeente West Betuwe zien  om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u dit binnen de vervaltermijn aangeven.

Publicatie voorgenomen verkopen van onroerende zaken 7 maart t/m 27 maart

De gemeente heeft het voornemen om een strook grond te verkopen aan de aangrenzende eigenaar. Het perceel is circa 20 m2 groot en is kadastraal bekend: gemeente Beesd, sectie E, nummer 3968 (gedeeltelijk).

De strook grond is nog niet in gebruik bij de potentiële koper. De grond wordt nu gebruikt als groenstrook. De strook grond grenst aan het huisperceel van koper. Verkoop Koper wordt daarmee gezien als enige serieuze aankoopgegadigde.  

Bekijk de tekening van het perceel grond (pdf)

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 27 maart 2023 aangeven door middel van een gemotiveerd bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: “Voorgenomen verkoop strook grond nabij Koningin Julianastraat 2 te Beesd - 832996”.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan.

De gemeente publiceert deze verkoop niet in het huis-aan-huisblad, omdat het een restgroen-transactie betreft. Deze transacties worden alleen op de website gepubliceerd.