Publicatie voorgenomen verkopen van onroerende zaken

Bekendmaken van verkoop of verhuur van gebouwen of percelen grond die eigendom zijn van de gemeente. De bekendmakingen staan 3 weken online

Als gemeente verkopen of verhuren we gebouwen of grond die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente West Betuwe publiceert de uitgifte van onroerende zaken vanwege de uitspraak van de Hoge raad in het ‘Didam-arrest’ van 26 november 2021.

Hieronder kunt u per onroerende zaak het plan en de motivatie van de gemeente West Betuwe zien  om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u dit binnen de vervaltermijn aangeven. (bijgewerkt juni 2022)

Publicatie voorgenomen verkopen van onroerende zaken 7 t/m 27 juni

De gemeente heeft het voornemen om een agrarisch perceel te verkopen aan de aangrenzend grondeigenaar.

Het perceel is 6.149 m2 groot en is kadastraal bekend: gemeente Vuren, sectie N, nummer 582 (ged) en sectie S, nummer 1283 (ged). 
Met de betreffende koper is op 26 oktober 2021 overeenstemming bereikt over de grondverkoop. Aangezien overeenstemming dateert van voor de datum van de uitspraak van de Hoge Raad wordt gemeend dat de afspraken over deze grondtransactie gerespecteerd dienen te worden en koper als enige serieuze gegadigde gezien dient te worden.

Bekijk de tekening van het perceel grond

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 27 juni 2022 aangeven door middel van een gemotiveerd aangetekend bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: 'Voorgenomen verkoop agrarisch perceel nabij de Mert 2 in Herwijnen.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan. 

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad Het Kontakt West Betuwe op 7 juni 2022

De gemeente heeft het voornemen een perceel grond aan een woningbouwcorporatie te verkopen.

Dit is als onderdeel van de ruiling van gronden, gelegen in plangebied Slingerbos te Ophemert. Het perceel is circa 2.518 m2 groot en maakt deel uit van de kadastrale percelen gemeente Ophemert, sectie G, nummer 2131 en sectie H, nummer 954.

De woningbouwcorporatie wenst op de locatie 15 sociale huurwoningen te realiseren. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een grondruil met de gemeente nodig. De woningbouwcorporatie wordt gezien als de enige serieuze kandidaat voor aankoop.

Bekijk de tekening van het perceel grond

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 27 juni 2022 kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd aangetekend bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: 'Voorgenomen verkoop perceel grond als onderdeel van ruiling gronden in plangebied Slingerbos in Ophemert'.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan. 

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad Het Kontakt West Betuwe op 7 juni 2022.

De gemeente heeft het voornemen om een perceel te verkopen aan de aangrenzend grondeigenaar (winkeleigenaar).

Het perceel is 274 m2 groot en is kadastraal bekend: gemeente Geldermalsen, sectie B, nummer 1614 (ged.). 
Het perceel gaat onlosmakelijk onderdeel uitmaken van een geheel van winkelruimte met parkeerplaatsen en verkeersruimte. Koper wordt daarmee gezien als enige serieuze aankoopgegadigde.  

Bekijk de tekening van het perceel grond 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 27 juni 2022 aangeven door middel van een gemotiveerd aangetekend bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: 'Voorgenomen verkoop perceel nabij de Rijksstraatweg 72 in Meteren.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan. 

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad Het Kontakt West Betuwe op 7 juni 2022.

 

Publicatie voorgenomen verkopen van onroerende zaken 13 juni t/m 4 juli

De gemeente heeft het voornemen om een stuk grond te verkopen aan de aangrenzend woningbouwcorporatie. Het perceel is 140 m2 groot en maakt deel uit van het kadastrale perceel gemeente Geldermalsen, sectie H, nummer 3111 (gedeeltelijk).

Met de betreffende koper is op 9 mei 2022 overeenstemming bereikt over de grondverkoop.

Koper is aangemerkt als de enige serieuze gegadigde van de te verkopen grond, omdat de grond alleen grenst aan gemeentegrond en aan de grond van de koper waardoor een andere (particuliere) eigenaar er geen aanspraak op kan maken.

Bekijk de tekening van het perceel grond 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 4 juli 2022 aangeven door middel van een gemotiveerd aangetekend bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: “Voorgenomen verkoop grond achter de woningen aan de Achtersteweg 21, 23, 25 en 27 te Meteren”.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan.

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad op 14 juni 2022.

De gemeente heeft het voornemen een stuk restgroen aan de aangrenzende woningeigenaar te verkopen. Het perceel is circa 70 m2 groot en maakt deel uit van het kadastrale perceel gemeente Herwijnen, sectie T, nummer 1271 (gedeeltelijk).

Met de betreffende huurder is op 29 april 2022 overeenstemming bereikt over het huren van de grond.

Huurder is aangemerkt als de enige serieuze gegadigde, omdat restgroen alleen verkocht/verhuurd wordt aan aangrenzende eigenaren. Het stuk restgroen grenst alleen aan grond in eigendom van de gemeente en het huisperceel van de huurder.

Bekijk de tekening van het perceel grond:

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 4 juli 2022 aangeven door middel van een gemotiveerde aangetekende bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: “Voorgenomen verhuur restgroen naast woning aan de Kolstraat 42 te Herwijnen”.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan.

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad op14 juni 2022.

De gemeente heeft het voornemen een stuk restgroen aan de aangrenzende woningeigenaren van de Willem de Zwijgerweg 67 te Geldermalsen te verkopen. Het perceel is 44 m2 groot en maakt deel uit van het kadastrale perceel gemeente Geldermalsen, sectie A, nummer 4391.

Met de betreffende koper is op 23 mei 2022 overeenstemming bereikt over de grondverkoop.

Koper is aangemerkt als enige serieuze gegadigde, omdat het perceel direct grenst aan het huisperceel van de eigenaren.

Bekijk de tekening van het perceel grond:

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 4 juli 2022 kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd aangetekend bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: “Voorgenomen verkoop restgroen achter woning Willem de Zwijgerweg 67 te Geldermalsen”.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan.

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad op 14 juni 2022.

De gemeente heeft het voornemen om een stuk grond te verkopen aan de aangrenzende woningeigenaar. Het perceel is 83 m2 groot en maakt deel uit van het kadastrale perceel gemeente Heukelum, sectie E, nummer 1000 (gedeeltelijk).

Met de betreffende koper is op 12 mei 2022 overeenstemming bereikt over de grondverkoop.

Koper is aangemerkt als de enige serieuze gegadigde van de te verkopen grond, omdat zij de grond reeds huurden van de gemeente en de naastgelegen eigenaar de grond niet in eigendom wil verkrijgen. De koper heeft het stuk grond al in gebruik. De perceel grenst alleen aan het perceel van de koper en aan percelen van de gemeente.

Bekijk de tekening van het perceel grond

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop? Dan moet u dit uiterlijk op 4 juli 2022 aangeven door middel van een gemotiveerd aangetekend bericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van: “Voorgenomen verkoop grond achter de woning aan de Burgemeester Vonklaan 15 te Spijk”.

Blijven bezwaren binnen de gestelde vervaltermijn uit? Dan is de gemeente West Betuwe vrij om tot deze verkoop over te gaan.

De gemeente publiceert deze verkoop ook in het huis-aan-huisblad op 14 juni 2022.